събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕС повиши прогнозата си за средните добиви от зърнените култури през 2019 г.

Експертите констатират локални измръзвания при рапицата през май

Ръководство за ИНТЕГРИРАНА БОРБА с болестите плевелите и неприятелите при пшеницаРъководство за ИНТЕГРИРАНА БОРБА с болестите плевелите и неприятелите при пшеница

Европейската агенция за мониторинг на аграрните култури (MARS) повиши своите прогнози за средните добиви при основните зърнени култури в ЕС през 2019 година, съобщава „Зерно онлайн”. Дъждове над нормата за сезона са паднали в Източна Европа, на Апенините и в пиринеите. Това е позволило да се попълнят запасите от влага в почвата, които в някои региони са достигнали критични нива. В  резултат на това бяха осигурени нужните количества влага в почвата за развитие на пролетниците  В някои региони на Северна и Централна Европа от средата на март се регистрираше недостиг на влага в почвата, като април също е бил особено сух.. Това е затруднило развитието както на есенниците, така и на пролетниците в някои региони на Чехия, Полша и Германия.

Подобряването на прогнозите за средните добиви от зърнените култури в Южна Европа се очаква да компенсира по-слабото производство в северните части на континента. Заради по-хладното време от обичайното в началото на май, се стигна до забавяне в развитието на есенниците, но измръзванията основно на цъфналата рапица в Европа са били наблюдавани само на отделни места.

Средни добиви кг/дка.

култура Среден показател за последните 5 години 2018 MARS

2019

% среден петгодишен показател

2019

% 2018/19
Зърно-общо 555 534 562 +1,2 +5,4%
Пшеница-общо 570 542 582 +2.0 +1,3%
Мека пшеница 594 562 605 +1,9 +7,6
Твърда пшеница 346 354 351 +1,4 -1,0
Ечемик-общо 486 450 496 +2.0 +7,8
Зимен

ечемик

578 549 597 +3,2 +8,7
Пролетен ечемик 416 398 420 +1,0 +5,5
Царевица 762 836 792 +4,0 -5,2
Тритикале 413 376 417 +1,1 +11,0
Слънчоглед 220 241 241 +9,5 0,0
Рапица 324 289 313 -3,3 8,5

++