събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕС ще финасира с над 280 млн. евро нови проекти по програма LIFE

Те ще допринесат за постигане на целите за опазване и климата до 2050 г.

75Четения

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет от над 280 милиона евро от бюджета на ЕС за над 120 нови програмни проекта LIFE. Това финансиране от ЕС ще доведе до общи инвестиции от близо 590 милиона евро, за да помогне за постигането на амбициозните цели на тези проекти за околната среда, природата и климата. Тази сума представлява 37% ръст в сравнение с миналата година.

Проектите ще помогнат за постигането на европейските цели за зелена сделка, като подкрепят Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и Плана за действие за кръговата икономика, допринасяйки за екологичното възстановяване от пандемията на коронавируса и помагайки на Европа да се превърне в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Много от новите проекти са проекти за различни държави, в които участват няколко държави-членки.

Франс Тимерманс, изпълнителен вицепрезидент на Европейския зелен договор, заяви: „Европейският зелен договор е нашата пътна карта към зелена, приобщаваща и устойчива Европа. Проектите LIFE олицетворяват тези ценности, тъй като обединяват държавите-членки за защита на нашата околна среда, възстановяване на природата и подкрепа на биологичното разнообразие. Очаквам с нетърпение резултатите от тези нови проекти. ”

Вирджиниус Синкевичюс, комисар по околната среда, океаните и рибарството, добави: „Проектите на LIFE наистина могат да направят осезаема промяна на място. Те носят решения на някои от най-сериозните предизвикателства на нашето време, като климатичните промени, загубата на природата и неустойчивото използване на ресурсите. Ако бъдат възпроизведени в ЕС със скорост и мащаб, те могат да помогнат на ЕС да постигне амбициозните си цели от „Зелена сделка“ и да допринесат за изграждането на по-зелена и устойчива Европа за всички нас, но и за бъдещите поколения. “

Приблизително 220 милиона евро са разпределени за широк спектър от проекти за екологична и ресурсна ефективност, природа и биологично разнообразие и управление на околната среда и информация и над 60 милиона евро за подкрепа на проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптиране и управление.

Новите проекти в цифри:

– 34 проекта LIFE за природа и биологично разнообразие ще подкрепят прилагането на директивите на ЕС за птиците и местообитанията, както и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Те имат общ бюджет от 221 милиона евро, от които ЕС ще плати 133 милиона евро.

– 47 LIFE проекта за опазване на околната среда и ресурсите ще мобилизират 208 милиона евро, от които ЕС ще осигури 76 милиона евро. Тези проекти обхващат действия в пет области: въздух, околна среда и здраве, ефективност на ресурсите и кръгова икономика, отпадъци и вода.

– 8 проекта за управление на околната среда LIFE и информация за близо 17 милиона евро с малко над 9 милиона евро принос на ЕС ще повишат осведомеността по въпросите на околната среда сред широката общественост и ще помогнат на публичните власти да насърчават, наблюдават и прилагат спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

– 16 проекта за смекчаване на изменението на климата на LIFE ще имат общ бюджет от приблизително 86 милиона евро, от които малко под 32 милиона евро от ЕС.

– 15 проекта за адаптиране към изменението на климата на LIFE ще мобилизират 50 милиона евро, от които 26 милиона евро ще дойдат от фондове на ЕС.

– 3 LIFE проекта за управление на климата и информация ще подобрят управлението и ще повишат осведомеността относно изменението на климата с общ бюджет от