събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ето какви плащания да очакват земеделците през месец март

От 1 март се очакват субсидии за тютюнопроизводителите

309Четения

Март месец идва и с няколко нови плащания към земеделците. Според индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“ предстоят следните  плащания:

От 1 март се очакват субсидии за тютюнопроизводителите по схемата за преходна национална помощ

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да са регистрирани, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Общо 41 528 заявители по схемата, необвързана с производството, ще получат пакета от средства в размер на 71,6 млн. лева.

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати на 1 март 2021 г. субсидиите на земеделските стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство през кампания 2020, съобщават от ведомството.

Преди дни ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2020 бяха определени със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Размерът на ставките при някои от схемите е увеличен с близо 55 % спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения трансфер на средства от ПРСР съм Директни плащания за Кампания 2020, както и от завишения контрол от страна на МЗХГ и ДФ ,,Земеделие“, чиято цел е недопускане на заявяване на обвързана подкрепа без реална продукция.

При обвързаното подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани с допустими площи и доказали необходимите добиви, ще получат по 16 985,92 лева на ха. При подпомагането на плодове от основната група е определена ставка от 2252,97 лева за първите 30 ха, а над 30 ха -1501,98 лева.При схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан до 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв.

Определеният размер на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за пипер е 2926,65 лв. за първите 30 ха, а над 30 ха – 1951,10 лв. на ха. Субсидията по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуците моркови, зеле, дини и пъпеши е 1245,98 за първите 30 ха и 830,65 лв./ха за всеки следващ над 30 ха. Размерът на подпомагането по схемата за картофи, лук и чесън е 2161,49 лв./ха за първите 30 ха и 1440,99 лв./ха за допустимите площи над 30-ия хектар. По схемата за обвързано подпомагане на сливи и десертно грозде ще се изплаща по 1150,19 лв./ха за първите 30 ха и 766,79 лв./ха за всеки следващ.

В периода 10-20 март – плащания по схемата за обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън. До края на януари стопаните, произвеждащи картофи, лук и чесън трябваше да докажат с документи произведената и реализирана продукция, като имаха възможност и за онлайн отчитане. Документите, доказващи произведената и реализирана продукция, следва да са издадени в периода от 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г. за Кампания 2020.

Между 20 и 31 март – ще бъдат преведени средствата по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Схемата предоставя по-високо подпомагане за първите 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Изчисленията на ставката се правят, след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“.

От днес до 15 май е срокът за прием на документи в Кампанията по директните плащания за 2021 г. За втора поредна година фермерите могат да кандидатстват електронно.

Виктор Павлов