неделя, януари 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ето кога отварят се подмерки 4.1, 5.1 и 16.4

963Четения

4.1 и 5.1 ще стартират в планирания срок.Отварянето на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е планирано за април, преди Великден.

Целевият прием за животновъди на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се очаква за началото на май.

Земеделските производители вече могат да разчитат на Оперативен щаб, който ще работи по въпроси и проблеми, свързани с ефекта на COVID-19 върху селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор. Негов председател е Любен Татарски от агроминистерството.

Приемът на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” се гласи за края на април или началото на май. Тя е в подкрепа на насърчаване на късите вериги на доставка, които са особено важни сега.

Виктор Павлов