петък, ноември 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ето кои мерки по ПРСР ще стартират в началото на 2021 г.

По-голяма яснота за това какви приеми ще бъдат стартирани през календарната 2021 г. ще може да има единствено след окончателния консенсус в ЕК относно преходния регламент

155Четения

На европейско ниво няма постигнат консенсус за точния размер на бюджета, с който държавите членки на ЕС ще разполагат през този преходен период, както и при какви условия ще се изразходва. Не е постигната окончателна договореност дали преходният период ще бъде една (2021) или две години (2021-2022 г.). Това съобщиха от министерството на земеделието за Синор.бг. Тепърва се очаква да започне и триалогът между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС по важните регламенти.

„През 2021 календарна година ПРСР 2014-2020 разполага с целия наличен бюджет от текущия период, който не е изразходван”, посочват от министерството, без да уточняват точния размер на този ресурс. По отношение на „правило N+3“, което не касае договарянето, а само разплащането на средствата от ЕС, от агроведомството отговориха, че „от държавата членка се търсят усвоени (разплатени) средства към 31 декември на третата година от договарянето, следваща съответната година, за която има определен бюджет във финансовия план на ПРСР, но без значение кога са договаряни средствата. Например по финансов план на ПРСР за 2017 г. са определени средства в размер на 340,4 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които трябва да бъдат разплатени три години по-късно – в случая 31 декември 2020 година.

Затова и не може да се предположи, че през 2021 година страната ни би могла да договори по ПРСР бюджет от около 340 милиона евро.

Относно плащанията по площните мерки по ПРСР за следващата година, от МЗХГ отговарят, че бюджетът е наличен. „През следващата година разплащането ще продължи от ангажираните по действащите договори суми, както и от ангажираните средства по площните мерки с 5 годишен ангажимент.“

На въпроса какви мерки ще бъдат отворени догодина, от ведомството отговарят, че към момента се изчаква окончателният вариант на преходния регламент, за да бъде уточнено какви мерки ще се стартират през следващата година, но със средствата, оставащи към момента, се планират приеми, които ще стартират предимно в края на календарната 2020 г., и ще продължат и в началото на 2021 г.

„Съгласно последния вариант на индикативния график за ПРСР 2020 следва да се стартират приеми в самия край на 2020 г., като по-голямата част от времето за тези приеми ще текат през 2021 г. А това фактически означава, че най-рано стартиралите през  2021 година приеми ще бъдат по подмерките  5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение” и 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Leave a Comment

Виктор Павлов