събота, април 13, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Ето кои са разрешените за нощен риболов водоеми през 2024г.

Вижте списък с разрешените за нощен риболов водоеми през тази година

Със заповед на Министерство на земеделието, храните и горите от 19 март 2024г. са определени водоемите, в които ще може да се извършва нощен риболов по време на посочения период. Заповедта влиза в сила от 1 април до 1 ноември.

Любителският риболов през тъмната част от денонощие се извършва в следните часове:

а) от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месец април;

б) от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май, юни и юли;

в) от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците август, септември и октомври;

г) от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месец ноември;

Област Благоевград:
водоем Баластриерен водоем Проевски

Област Бургас
яз. Мандра
яз. Порой
ез. Вая

Област Варна
р. Камчия

Обл. Велико Търново
яз. Ал. Стамболийски
яз. Йовковци

р. Дунав в следните участъци:
– участък от ферибот – гр. Свищов с GPS координати 43.622329N, 25.350992E до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397E;
– участък от лиман Свилоза с GPS координати 43.6480887N, 25.303817E до речен километър 560 с GPS координати 43.651534N, 25.284720E;
р. Pocицa, с. Ресен от вливането на р. Негованка в р. Pocицa до моста;
Стари речни корита на река Янтра при:
rp. Полски Тръмбеш;
с. Раданово;

Област Видин
язовир Рабиша, общ. Белоградчик;
яз. Кула, общ. Кула;
яз. Полетковци, общ. Кул
р. Дунав
-от р. км 825 до р. км 810
-от р. км 769 до р. км 764
-от р. км 791 до р. км 789

Област Враца
яз. Дъбника
яз. Мраморица
р. Дунав – от р. км 706 до р. км 650

Област Габрово
яз. Ал. Стамболийски

Област Кюстендил
яз. Дренов дол
яз. Дяково, общ. Дупница (извън санитарно-охранителната зона на водоема)

Област Кърджали
язовир Студен Кладенец
яз. Кърджали

Област Ловеч
яз. Сопот
яз. Славяни Кантон 5, местност Горни Кайлък, землището на с. Славяни
яз. Славяни Кантон 5, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни

Вижте списък с разрешените за нощен риболов водоеми през тази година
ЛОВ И РИБОЛОВ
Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
Публикувана на 02.04.2024
6 Минути

Със заповед на Министерство на земеделието, храните и горите от 19 март 2024г. са определени водоемите, в които ще може да се извършва нощен риболов по време на посочения период. Заповедта влиза в сила от 1 април до 1 ноември.

Любителският риболов през тъмната част от денонощие се извършва в следните часове:

а) от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месец април;

б) от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май, юни и юли;

в) от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците август, септември и октомври;

г) от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месец ноември;

Област Благоевград:
водоем Баластриерен водоем Проевски

Област Бургас
яз. Мандра
яз. Порой
ез. Вая

Област Варна
р. Камчия

Обл. Велико Търново
яз. Ал. Стамболийски
яз. Йовковци

р. Дунав в следните участъци:
– участък от ферибот – гр. Свищов с GPS координати 43.622329N, 25.350992E до СБА Свищов с GPS координати 43.618127N, 25.374397E;
– участък от лиман Свилоза с GPS координати 43.6480887N, 25.303817E до речен километър 560 с GPS координати 43.651534N, 25.284720E;
р. Pocицa, с. Ресен от вливането на р. Негованка в р. Pocицa до моста;
Стари речни корита на река Янтра при:
rp. Полски Тръмбеш;
с. Раданово;

Област Видин
язовир Рабиша, общ. Белоградчик;
яз. Кула, общ. Кула;
яз. Полетковци, общ. Кул
р. Дунав
-от р. км 825 до р. км 810
-от р. км 769 до р. км 764
-от р. км 791 до р. км 789

Област Враца
яз. Дъбника
яз. Мраморица
р. Дунав – от р. км 706 до р. км 650

Област Габрово
яз. Ал. Стамболийски

Област Кюстендил
яз. Дренов дол
яз. Дяково, общ. Дупница (извън санитарно-охранителната зона на водоема)

Област Кърджали
язовир Студен Кладенец
яз. Кърджали

Област Ловеч
яз. Сопот
яз. Славяни Кантон 5, местност Горни Кайлък, землището на с. Славяни
яз. Славяни Кантон 5, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни

РЕКЛАМА

Област Монтана
река Дунав – в района на р. км 764 до р. км 706
яз. Огоста – в района на 200 метра от водовземната кула с GPS координати 43.398965°N, 23.20053З49E западно посока на полуостров Расника“ до района на „Живовската чешма“ с GPS координати 43.388600°N, 23.159784°Е.

Област Пазарджик
яз. Доспат
яз. Батак
-в участъка от местността Втичалото с GPS координати 41.962269°N 24.199128°Е до точка с GPS координати 42.007030 N, 24.200263°E;
-в участъка от местността Костандовски залив с GPS координати 41.989923°N, 24.178108°E до точка C координати 41.982771°N, 24.173589°E;
-в участъка от местността Кинаджийски залив с GPS координати 41.968638°N, 24.155143° до точка с координати 41.962711°N, 24.145489°E;
-в участъка от местността Втичалото с GPS координати 41.952782°N 24.155931°E до точка с координати 41.944677°N, 24.180304°E

Област Перник
Руднично езеро, бивш рудник „Гарванов” на мини Перник, гр. Перник.
яз. Брезнишки извор
езерото в с. Рударци

Област Плевен
язовир Горни Дъбник, общ. Горни Дъбник;
яз. Телиш, общ. Червен бряг
яз. Кайлъка, общ. Плевен;
яз. Тотлебенов вал, общ. Плевен;
р. Дунав от източната част на ферибота в гр. Никопол от р. км 598 до р. км 594 в землището на общ. Никопол;
р. Дунав от р. км 618 при с. Дъбован до пристанище Загражден;
р. Дунав от р. км 579 до р. км 575;
р. Дунав – в продължение на 1 км от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица пристанището;
р. Дунав от р. км 644 до р. км 640 в землището на общ. Долна Митрополия.

Област Пловдив
язовир Въча
яз. Домлян
язовир Климент

Област Разград
яз. Бели лом
язовир Пчелина 1 и Пчелина 2

Област Русе
р. Янтра десния бряг в землището на гр. Бяла с GPS координати 43.845755N, 25.943З99Е до моста на Кольо Фичето с GPS координати 43.4669992N, 25.72566Е;
р. Дунав — землището на гр. Русе от бетонната площадка при входа на лимана на РККЗ – Русе с GPS координати 43.845755N, 25.943З99Е до края на улица Мостова с GPS координати 43.857126N, 25.955472Е.
р. Дунав – землището на гр. Мартен, от буна до стената на граничен пост GPS координати 43.914517°N, 26.068838°E до Точка с координати 43.924898°N, 26.073531ОЕ.

Област Силистра
р. Дунав от р. км 376 до р. км 377 (кейовата стена в дунавската градина на гр. Силистра);
р. Дунав от р. км 432 до р. км 433 (Кейовата стена на пристанище в гр. Тутракан).

Област Сливен
яз. Жребчево, общ. Нова Загора.

Област Смолян
яз. Доспат
яз. Цанков камък
яз. Въча

Област София
яз. Душанци;
язовир Искър (извън санитарно-охранителната зона на водоема)
яз. Огняново
яз. Бебреш (извън санитарно-охранителната зона на водоема)
яз. Мрамор

Област Стара Загора
яз. Жребчево;
яз. Копринка.

Област Търговище
яз. Съединение
яз. Ястребино.
яз. Царевци
яз. Красноселци

Област Хасково
яз. Тракиец
яз. Орешец

Област Шумен
яз. Тича в района на селата Кьолмен, Ловец, Сушина, Маловир и Иваново

Област Ямбол
яз. Малко Шарково.

Виктор Павлов