неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Ето колко ще връщате при нарушения по ПРСР

Правилата ще дадат възможност на бенефициентите да са предварително информирани колко следва да възстановят, ако не спазват някое от поетите задължения или ангажименти

27Четения

На сайта на ДФЗ  е публикуван проектът на правилата, по които ще се определя размерът за връщане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Той ще се обсъжда до 2 август.

С тези правила ще се направи диференциация между различните видове неспазвания на еднотипни нормативни и договорни задължения на ползвателите на финансова помощ по съответните мерки от ПРСР. Неспазванията са разделени в четири основни групи –  неспазване на критерии за допустимост, критерии за подбор, ангажименти или други задължения.

При повече от едно неспазвания, които обаче попадат в една група, подлежащата на възстановяване финансова помощ не се кумулира. В този случай най-високият размер на подлежащата на възстановяване финансова помощ в групата се приема като показателен.

При неспазвания, които попадат в различни групи, размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ се кумулира като сбор от най-високите размери, определени за всяко от неспазванията в съответната група.

Изключение от това правило е, ако се открият неспазвания, които попадат в първа група относно спазването на критериите за допустимост. Тогава размерът на подлежащата за възстановяване субсидия поради неспазване на критерии за допустимост не се кумулира с нарушения в останалите групи от приложението.

Това е така, защото неспазванията от първа група е винаги с висока тежест и пълна степен. Тя засяга изцяло инвестицията и извършеното подпомагане с безвъзмездна финансова помощ, уточняват от ДФЗ. Правилата ще дадат възможност на бенефициентите да са предварително информирани колко следва да възстановят, ако не спазват някое от поетите задължения или ангажименти.

 

С приемането на Правилата ще се осигури законосъобразно издаване на актове за установяване на публично държавни вземания. Това, от своя страна, ще способства за постигане на по-добра събираемост на подлежащите на възстановяване средства, убедени са от Фонда.

От там правят уточнението, че при разработване на правилата и определянето на размера на подлежащата на възстановяване помощ се отчита също дали за минал период фермерът е имал други случаи на неспазвания.

Виктор Павлов