четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ето с какви инвестиции ще дръпнете напред по подмярка 4.2

До 29 април ще се обсъждат насоките, приемът-през май

МЗХ публикува проект на наредбата по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продуктиМЗХ публикува проект на наредбата по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Виктор Павлов