събота, януари 23, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Еврибарметър: Иформираността на жителите на ЕС относно съдържанието а етикетите на храните остава слаба

Над 70% от европейските граждани са запознати със ОСП

237Четения

Според проведено проучване на Евробарометър 73% от европейските граждани са запознати с Общата селскостопанска политика, съобщава AgPress.eu. За сравнение през 2017 година 65% от тях са отговорили утвърдително на този въпрос. Над три четвърти от европейците вярват, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само за земеделските производители (76% днес при 61 % през 2017 г.)..

Все повече европейци смятат, че ЕС изпълнява ролята си по отношение на ключовите приоритети на ОСП. В сравнение с 2017 г. възприятието за ефективността на ОСП във всички области – включително продоволствената сигурност, безопасността и качеството на храните и устойчивостта – се е подобрило с поне 5 процентни пункта.

Според проучването на Евробарометър 92% от гражданите на ЕС вярват, че осигуряването на стабилни доставки на храна за ЕС е важен приоритет; 62% от участниците в проучването смятат, че гарантирането на производството на безопасна, здравословна храна с високо качество трябва да бъде основната цел на ОСП.

Гражданите на ЕС оценяват късите вериги на доставки – 87% от анкетираните смятат това за важен фактор, когато става въпрос за закупуване на храна. Гражданите също считат за важно храната им да се произвежда по начин, който зачита местната традиция и „ноу-хау“ (87%), и да идва от географска област, която познават (81%).
Въпреки че 81% считат за важно храната им да носи етикет, който гарантира качество, информираността за етикетите за качество в ЕС остава относително ниска, между 14-20%. 56% от анкетираните граждани на ЕС са заявили , че разпознават логото за биоологично произведени продукти , което е увеличение с 29% спрямо 2017 година.

От 2007 г. Европейската комисия провежда чести проучвания на Евробарометър по темата за гражданите на ЕС, селското стопанство и ОСП. Комисията използва тези проучвания, за да очертае обществените представи за земеделието, горите и селските райони в ЕС.

Последното проучване беше проведено между август и септември 2020 г., като в него са участвали над 27 200 раждани във всички страни от ЕС.