четвъртък, февруари 22, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Еврокомисията се отказва от земята за угар

Индикативен график 2024

изискването за задължително оставяне на земеделска земя за угар, след като протестите на фермерите в Западна Европа обхващат все повече производители.

Комисията предлага на държавите членки да се позволи на фермерите през 2024 г. да се възползват от дерогация от правилата на общата селскостопанска политика, които ги задължават да поддържат определени площи незасети.

Това е едно от исканията на френските фермери, които трети ден са блокирали над 120 пътища. По данни на полицията над 12 хил. земеделци във Франция участват в протестите. Недоволство има и в Белгия, Германия и Италия.
За да получат европейски субсидии, фермерите трябва да спазват набор от девет стандарта, полезни за околната среда и климата. Този принцип, наричан „обвързана подкрепа“, се прилага за близо 90% от използваната земеделска площ.

Стандартът, известен като GAEC 8, изисква отделяне на минимален дял от обработваема земя за непродуктивни площи, най-често земя за угар, запазване или засаждане на живи плетове и дървета в нивите. Фермите с по-малко от 10 хектара обработваема земя обикновено са освободени от това задължение.
Сега комисията препоръчва това изключение да важи за всички земеделски стопани през 2024 г.

Така ще отпадне изискването производителите на азотфиксиращи култури (като леща, грах или фавас) да държат под угар 4% от своята обработваема земя, а за стопаните, отглеждащи междинни култури за фураж – 7% незасята обработваема земя.

Мярката ще бъде гласувана през следващите дни от държавите членки, след което комисията ще пристъпи към официално й приемане, се казва в съобщението.

Регламентът ще се прилага със задна дата от 1 януари 2024 г. Държавите членки, които желаят да приложат дерогацията на национално ниво, трябва да уведомят комисията в рамките на 15 дни.
В мотивите за препоръката се казва, че освобождаването от задължението за угар е отговор на кризите, пред които са изправени земеделците – екстремно време, суши, пожари и наводнения, скъпата енергия и намаляването на цените на зърнените култури, които са засегнали техните реколти и приходи.

Смята се, че оставянето на незасети части в обработваемата земя подпомага биоразнообразието, като осигурява местообитания за диви растения и животните и смекчава въздействието върху почвата и водите в области с интензивно земеделие.

Бюджетното перо, от което се плащат субсидиите на земеделците, е приблизително половината от европейския бюджет. За 2023-2027 г. за тях са заделени 300 милиарда евро.

Виктор Павлов