понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европа се нуждае от задълбочена дискусия за мястото на регионалните храни в бъдеще

Новите стратегически документи трябва да осигурят по-голяма прозрачност за фермерите

Министрите на земеделието на Хърватия,Австрия и Германия се включиха днес в продължаваща и в момента онлайн конференция, посветена на регионалните храни. В нея участват още комисарят по земеделие Януш Войчеховски и председателят на комисията по земеделие в ЕП  Норберт Линс.

По време на дискусията Мария Вучкович припомни, че развитието на семейните стопанства е сред основните приоритети по време на хърватското председателство. От своя страна австрийския министър на земеделието Елизабет Кьокнер заяви , че в дискусията за повишаване устойчивостта  на земеделието регионалните храни имат ключово значение, а страната и е сред водещите производители на регионални храни. Значението им се засилва и от настоящата  пандемия от коронавируса, която доведе и до трансформация на различни сфери свързани с храните, като транспорта и логистиката.

Хранителната сигурност трябва да е предмет на дискусии, а стабилността на фермерите не трябва да зависи от производството на само точно определени храни“, каза Елизабет Кьостингер. Според нея между 30 и 40% от австрийците са склонни да купуват регионални храни, а повече от 900 стопанства в страната произвеждат и доставят регионални храни. Представените наскоро стртегии за биодиверсификацията и за Зелената сделка трябва по думите и да донесат по-голяма прозрачност за фермерите.

Кризата с коронавируса даде нов импулс за развитието на регионалните маркетингови стратегии“ добави и германският аграрен министър Юлия Кльокнер, според която за ЕС е много важно да въведе прозрачни практики , тъй като прцесите свързани с климатичните промени ще се задълбочават през индните години. Тя припомни че Общносттае сред най-големите износители не само на храни, но и на аграрна продуция, а вътрешнообстностната търговия се нуждае от по-голяма защита от вноса на храни от трети страни.

Мария Вучкович напомни, че по време на хърватското председателство са били предприети мерки за защита на продоволствената сигурност, която е част както от националната, така и от общоевропейската сигурност.

Това е най-доброто време за подобна дискусия, защото ние се намираме във времена на политически решения както по отношение на многогодишната финансова рамка за следващия период, така и за бъдещето на европейското земеделие“, каза и европейският комисар Януш Войчеховски, който също акцентира върху драматичната ситуация с ранспорта на храни и животни по време на кризата с коронавируса, както и върху хранителната сигурност в някои региони и проблемите със сезонната заетост в земеделието. Той припомни, че в Зелената сделка се предвиждат инструменти за съкращаване на дистанцията на храните между полето и масата. Според данните на европейската статистическа служба от 2017 година близо 1,3 млрд. тона рани се транспортират годишно, като средното разстояние, което изминава един тон храни е от порядъка на 171 километра. Като отговор на тази ситуация според него най-важното е било подкрепата за пазарите, като предвидения по-голям бюджет за втория стълб на ОСП ще е предпоставка както за развитие на регионалните пазари, така и за защита нарегионалните производители.

Ние трябва да интегрираме знанията си натрупани по време на кризата с корона вируса в бъдещите  стратегии, и да осигурим по-голяма прозрачност за хранителния сектор“, каза по време на конференцията и Норберт Линс. Той подчерта, че подкрепя регионализацията на храните и създаването на локални марки от специфични региони като планинските региони. Участниците в конференцията засегнаха и дигитилизацията и иновациите както и тъсенето на баланс между екологичните, икономически и социални аспекти на земеделието. По думите на Юлия Кльокнер именно дигитализацията и иновациите могат да повишат прецизността на земеделието, и да намалят неговия екологичен отпечатък и неговото влияние върху климата и околната среда.

Според Войчехоски в момента е много важно не само как ще протекат дискусиите за многогодишната финансова рамка и основните документи в сферата на земеделието на европейско ниво но и текущите обсъждания на националните стратегически планове. По думите му целта за постигане на 25% биопроизводство на биопродулти е твърде амбициозна, но тя може да даде шанс на малките стопанства произвеждащи имено регионални крани.

Един от основните проблеми според Войчеховски пред евеопейското земеделие е загубата на обработваема земя като за последните четири десетилетия  Европа е загубила между 20 и 30% от земеделските си земи. Елизабет Кьостингер каза още, че земеделието трябва да стане по-атрактивно за следващите поколения, чрез внедряване на иновативни маркетингови стратегии.