четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейска обсерватория следи здравето на почвите

Целта е до 2030 г. 75% от земеделските земи в страните - членки на ЕС, да са в добро състояние

Европейската комисия (ЕК) официално стартира нова Обсерватория на почвите на ЕС (EUSO). Обсерваторията ще предостави необходимите данни за проследяване на напредъка към постигане на европейските цели за здравето на почвите, с крайната цел да подобри управлението на почвите и да спре тяхната деградация в ЕС. EUSO ще се администрира от екип на Съвместния изследователски център на ЕК (JRC).

По случай  Световния ден на почвите – 5 декември, българският комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, и комисарят по земеделието Януш Войчеховски откриха . Денят на почвите се отбелязва от 2013 г., за да се привлече внимание върху важността на доброто състояние на почвите и да се насочват усилия за устойчивото управление на почвените ресурси. Датата 5 декември е избрана от ООН, тъй като съвпада с рождената дата на Бумибол Адулядей, крал на Тайланд, който е основен инициатор за честването на деня на почвите.

Каква ще е ролята на Европейска обсерватория за почвите, обяснява във Фейсбук профила си Мария Габриел.

“Амбицията ни е да изградим напълно интегрирана и рационализирана система за мониторинг на почвите. Това е една от препоръките в доклада относно мисията за почвите и храните в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Действията ни в тази насока ще допринесат за постигане на целите на екологичния преход, като целта ни е до 2030 г. поне 75% от всички почви във всяка държава, членка на ЕС, да са в добро състояние. Това от своя страна ще осигури здравословни храни за европейските граждани.

Европейската обсерватория за почвите ще предоставя необходимите данни и информация, за да можем да следим напредъка в тази посока. Тя ще подкрепи и тематичната стратегия на ЕС за опазване на почвите. Освен това Обсерваторията ще разшири и затвърди дейностите ни за наблюдение на почвите. Това ще се случи в тясно сътрудничество с държавите членки и с Европейската агенция за околната среда. Създаването на Европейската обсерватория за почвите е важна стъпка в съвместните ни усилия за по-екологично и устойчиво бъдеще, за осигуряване на по-добро качество на живот на европейските граждани.”

В изказване пред Аграрната комисия на Европарламента Войчеховски изтъкна, че е желателно страните членки да се съобразят с идеята за намаляване на препаратите, торовете и антибиотиците, но няма как да бъдат принудени да спазват определени квоти. Затова агрокомисарят ще представи в средата на декември списък с 15 предложения, разработени според индивидуалните нужди.

Като пример за диференцирания подход той посочи вредните емисии от селското стопанство, които са различни във всяка държава. В някои страни те са 300 килограма на хектар, в други достигат до 4000 килограма. Подобна е разликата при употребата на препарати и торове.

Комисарят изтъкна, че фермерите няма да бъдат принуждавани да редуцират до определен процент препаратите и торовете. Вместо това ще получават стимули, които да им помогнат в това направление.

 

Виктор Павлов