вторник, юли 7, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
В бъдеще още 7 млн. ха трябва да бъдат покрити от директните плащания
НОВИНИ

Европейската комисия предлага бюджет от 166 млрд. евро за 2021 г.

В бъдеще още 7 млн. ха трябва да бъдат покрити от директните плащания

Брюксел ще се фокусира върху възстановяването на Европа

С новия бюджет за 2021 година, Брюксел има намерение да се фокусира върху възстановяването на европейските икономики, информира AgPress.eu. Днес ЕК е предложила проект с параметрите на новия бюджет, който да възлиза общо на 166 млрд. евро. Предвижда се той да се допълни с безвъзмездни средства в размер на 211 млрд. евро и заеми от приблизително 133 млрд. евро от т нар. Временен инструмент „следващо поколение“, насочен към рестарт на европейските икономики. Така се очаква да бъдат мобилизирани значителни финансови ресурси за възстановяване на икономиката от последиците от кризата с коронавируса и за разкриване на нови работни места. „Бюджетът е напълно в съответствие с ангажиментите ни за инвестиции в бъдещето за да се постигне по-зелена, по-дигитална и устойчива Европа“, се казва от Европейската комисия.

Ако бъде приет, това ще е първият бюджет, предложен от комисията фон дер Лаен и част от многогодишната финансова рамка на следващия програмен период. Комисарят Йоханес Хан, отговорен за бюджета на ЕС, заяви: „В тези извънредни времена предложението на Европейската комисия мобилизира безпрецедентна подкрепа. Годишният бюджет за 2021 г. ще помогне на стотици хиляди хора, компании и региони да преодолеят кризата и да излязат по-силни от преди. За да се случи това, се нуждаем от споразумение за дългосрочния бюджет и ЕС от следващо поколение – споразумение, което ще изпрати сигнал за доверие в цяла Европа. “

 

Над 55 млрд. евро за земеделие

Комисията предлага следното разпределение на бюджетните средства:

– 1,34 за програма „Дигитална Европа“ за подкрепа на цифровия преход;

– 3 млрд. евро за свързване на Европа във високоефективна трнспортна инфраструктура;

– 585 млн. евро за единния европейски пазар;

2,89 млрд. евро за програма „Еразъм +“ и 306 млн. евро за проекти в сферата на културата по програма Creativ Europe;

– 1,1 млрд. евро за фонда за миграция и 1 млрд. евро за интегрирано управление на европейските граници;

55,2 млрд. евро за Общата селскостопанска политика и 813 млн. евро за Европейския фонд по морско дело за засилване на устойчивостта на селскостопанския и риболовния сектор и за осигуряване на необходимите възможности за управление на кризи ;

– 228 млн. евро за Европейския фонд за вътрешна сигурност и 1,05 млн .. евро за отбрана;

1,9 млрд. евро за предприсъединителни програми;

131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите-членки по Механизма за възстановяване и устойчивост, като част от EU Next Generation;

– 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научни и иновационни дейности, свързани със здравето и климата, от които 5 милиарда евро за EU Next Generation;

10,13 милиарда евро за InvestEU, за да инвестира в устойчива инфраструктура, иновации и дигитализация. Част от парите ще бъдат за Механизма за стратегически инвестиции за изграждане на стратегическа автономия в жизненоважни вериги за доставки на европейско ниво;

– 8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от EU Next Generation , за справяне с проблемите на платежоспособността на жизнеспособни компании от всички икономически сектори;

– 47,15 милиарда евро за политика на сближаване, която да бъде допълнена с 42,45 милиарда евро по REACT-EU, както е предложено в инструмента EU Next Generation. Парите ще отидат за субсидии за заетост, схеми за работа за кратко време и мерки за заетост на младите хора; ликвидност и платежоспособност за малки и средни предприятия;

– 9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, от които 7,96 милиарда евро по линия на EU Next Generation;

– 1,19 милиарда евро за EU4Health, новата здравна програма, от които 1,17 милиарда евро от EU Next Generation;

– 15,36 милиарда евро за външни партньори чрез Neighbou

NivaBG.com