вторник, януари 26, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейската сметна палата проверява как се използват сателитните системи за събиране на данни

Брюксел планира нови 15,5 млрд. евро за развитие на системата от спътници до 2027 година

291Четения

Одиторите от Европейската сметна палата проверяват, колко ефективно се използват сателитните програми „Галилео“ и „Коперник“, съобщават от институцията. В момента ЕС използва три сателитни програми за събиране на данни.

Коперник“, „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS). До края на 2020 година за изграждане и поддръжка на сателитните системи и наземните станции са били изразходвани общо около 19 млрд. евро. До 2027 година Брюксел планира да задели още 15,5 млрд. евро за развитие на системата от сателити. В информацията се припомня, че за периода от 2014 до 2020 година за развитие на спътниковата система от европейския бюджет са били разходвани около 260 млн. евро.

ЕС не е единственият, който предлага сателитно базирани системи за събиране на информация. САЩ вече активно използва подобни системи за събиране на данни за Земята и земеделските култури. Такива системи за събиране на данни използват и други страни като Русия и Китай.

На фона на това, че за развитието на сателитно базираната система за наблюдение се заделят огромни обществени средства , одиторите подчертават, че е необходима оптимизация на тяхното използване. Чрез разширяване на употребата им според тях ще се даде възможност за създаване на нови работни места, и ще се стимулира създаването на различни иновативни продукти. Освен това сателитните системи биха допринесли за подобряване на политиките свързани например с ъс сигурността и опазването на околната среда.