четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияНОВИНИ

Европейската сметна палата проверява приноса на ОСП за биодиверсификацията

Над 1 млн. вида организми са заплашени от измиране

Експертите на Европейската сметна  палата проверяват дли общата селскостопанска политика допринася за запазване и подобряване на биодиверсификацията. На проверка ще подлежи най-вече концепцията за Европейска стратегия за биодиверсификация и използването и в рамките на ОСП. Освен това ще се прецени доколко се заделят европейски финансови средства за биодиверсификация в земеделието, и как се оценяват и контролират.

Биоразнообразието в земеделието засяга всички екосистеми и и форми на живот които са взаимно свързани със селскостопанската работа. Към тях принадлежат редки сортове растения и породи животни, всички организми живеещи в почвата, диви билки, вредители и всички други видове домашни растения, които дългосрочно или временно се срещат в областта на земеделското стопанство.  Биодиверсификацията в ЕС според експертите отбелязва един продължителен и постоянен спад, което се отразява негативно най-вече на земеделието.

Докладът от проверката за приноса на ОСП към биодиверсификацията ще послужи като източник на информация за онези, които се интересуват, какви проверки и програми за биодиверсификация са в ход. Според наскоро публикуван доклад, над 1 милион вида organizmi са заплашени от измиране в света. „Загубата на биоразнообразието в ЕС се отразява негативно на европейското земеделие, ето защо с нашата проверка целим да разберем, доколко европейските субсидии подпомагат неговото запазване”,казва  Януш Войчеховски, отговарящ за провеждането на проверката Европейската сметна палата.