събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейски цифров иновационен хъб ще подпомага фермерите у нас при внедряване на дигитални технологии

Българският цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ прераства в европейски дигитален хъб, който в рамките на следващите три години ще получи възможност да управлява почти 3,6 млн. евро. Целта му ще бъде да предложи услуги на земеделските производители и бизнеса в Южен централен район, свързани с внедряване на цифрови технологии в стопанствата. Това обяви председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова. В проекта участват 15 партньора, с асоцииран партньор община Пловдив.

„Така ставаме част от мрежата от Европейски цифрови иновационни хъбове /ЕЦИХ/, което ще ни позволи да предлагаме дори такива цифрови технологии на производителите, които все още не са разработени у нас, като те могат да се получат от някой от другите европейски дигитални хъбове“, уточни Светлана Боянова.

Основната инфраструктура на ЕЦИХ ще бъде съсредоточена в Пловдив. Всяка от партньорските организации в проекта има своите задължения при изпълнението на проекта AgroDigiRise, а Института за агростратегии и иновации ще е координатор по проекта. Дигиталният хъб ще бъде изграден на няколко нива. Първото е секторно ниво, а второто ниво е регионално – Южен централен район с център в Пловдив. Третото ниво е европейското, което именно ще позволи обмяната на технологии и ноу хау с другите европейски цифрови иновационни хъбове.

„Организираният от нас консорциум ще предлага няколко вида услуги, като например т.нар. Test before Invest, позволяващ на всеки желаещ първо да изпита, а после да внедри дадена технология, в което и да е производство. Това ще му позволи първо да разбере дали дадената цифрова технология ще му върши работа и как процеса на внедряването й ще промени неговата работа. Вторият вид услуги ще са свързани с организиране на обучения по дигитални умения, а третия вид услуги ще са свързани с намирането на финансиране за стартиращи компании, които искат да развиват нови технологии за внедряване в земеделието, като всички тези услуги ще са безплатни за земеделските производители. Ще изградим специални демо центрове, в които те ще могат да идват по всяко време“, уточни още Светлана Боянова.

Въпреки че европейският дигитален хъб ще се фокусира изцяло към агросектора, ще подпомага и производства от други сектори. „Дори при нас да дойде някой собственик на шивашко ателие, който иска да внедри цифрови решения, ние трябва да му окажем нужната подкрепа, защото освен европейски хъб се явяваме и регионален за района на Пловдив“, посочи за пример Светлана Боянова. Тъкмо по тази причина сред партньорите на консорциума по изграждане на европейския дигитален хъб е включен и пловдивски клъстер.

Ключова роля в обученията по дигитални умения и компетенции ще имат утвърдени научни и образователни институции. Очаква се реалните обучения на земеделските производители по дигитални умения да стартират през следващата година.