събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейският парламент одобри повече пари за подкрепа на земеделските производители, засегнати от кризата с коронавируса

Заявленията за подпомагане ще се подават до 31 декември 2020 г.

 В края на миналата седмица депутатите от ЕП гласуваха за по-висок бюджет от ЕФРСР за подпомагане на засегнатите от кризата с коронавируса.  Заявления за отпускане на помощ за справяне с последиците от кризата с коронавируса ще се подават до края на годината, а изплащането на помощта ще се извършва в срок до 30 юни 2021 г. ,информира AGPress.eu.

За земеделските производители размерът на помощта ще е до 7 хил. евро, а за малки и средни предприятия от областта на хранителната индустрия- до 50 хил. евро. Размерът на максималната компенсация на индивидуалните земеделски производители е с 2 хил. евро над предложените от ЕК 5 хил. евро. Таванът на средствата за малките и средни предприятия от хранителния бранш е запазен на нивото, предложено от Европейската комисия.

Спешната мярка, одобрена в ЕП ще позволи на държавите-членки на ЕС да използват пари от ЕС, останали от техните програми за развитие на селските райони, за да изплащат еднократна компенсация на фермери и малки селски предприятия, особено засегнати от кризат а COVID-19. Смата за подпомагане на земеделските производители и малките и средни предприятия трябва да е максимум до 2% от средствата по ПРСР във всички страни членки.