вторник, януари 28, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Европейският парламент с нови правила за торовете

Има ограничения за употребата на кадмий

433Четения
NivaBG.com

В сряда Европейският парламент одобри  нови правила за ограничения за кадмий  и улесняване на достъпа до единния пазар на ЕС за торове, произведени от органични или рециклирани материали.

Регламентът, съгласуван със Съвета през ноември миналата година, въвежда ограничения за тежки метали, като кадмий, във фосфорните торове, за да се намалят рисковете за здравето и околната среда. Границите за съдържание на кадмий в фосфатни торове с маркировка „СЕ“ ще бъдат 60 mg/kg от датата на прилагане на регламента (т.е. три години след влизането му в сила).

Клаузата за преразглеждане изисква от Европейската комисия да преразгледа допустимите стойности, за да се прецени възможността за тяхното намаляване четири години след датата на прилагане на новите правила (т.е. седем години след влизането му в сила).

Съзаконодателите се споразумяха и за етикет „ниско съдържание на кадмий“, който да бъде на доброволен принцип. Когато продуктът за наторяване има съдържание на кадмий по-ниско от 20 мг/кг, „ниско съдържание на кадмий (Cd)“ или подобно описание, или визуално изображение с подобна цел, може да бъде добавено.

Регламентът също така предвижда разработване на технологии за отстраняване на кадмия и за управление на опасните отпадъци, богати на кадмий, чрез осигуряването на достатъчно стимули за развитие на съответните технологии под формата на финансови средства, налични например по линия на „Хоризонт Европа“, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка.

Увеличаване на използването на органични и отпадъчни торове
Съществуващите правила на ЕС за торовете обхващат основно конвенционалните торове, обикновено извличани от мини или произведени химически, с висока консумация на енергия и производство на CO2. Различаващите се национални правила затрудняват производителите на органични торове да ги продават и използват в единния европейски пазар. Новото законодателство:

• насърчава увеличеното използване на рециклирани материали за производството на торове, като по този начин спомага за развитието на кръговата икономика, като същевременно намалява зависимостта от внос на хранителни елементи,
• облекчава достъпа до пазара на иновативни органични торове, като така на земеделските производители и потребителите ще се даде по-голям избор и ще се насърчат зелените иновации,
• установява общоевропейски критерии за качество, безопасност и околна среда за „ЕС“ торовете (т.е. тези, които могат да се търгуват на целия единен пазар на ЕС).

Регламентът, одобрен от Парламента с 582 гласа „за“, 38 гласа „против“ и седем „въздържал се“, ще бъде представен за одобрение на Съвета на министрите на ЕС

NivaBG.com
Виктор Павлов