четвъртък, януари 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Фалити за земеделския сектор прогнозират от асоциацията на собствениците на земеделска земя при въвеждане на поземлен данък

От БАСЗЗ очакват ръст на цените на земеделски земи и замразяване на инвестициите

485Четения

Ако лансираната от депутатите на Патриотичния съюз идея за въвеждане на поземлен данък се реализира на практика, това ще доведе до фалити в земеделския сектор прогнозират в свое становище изпратено до медиите от асоциацията на собствениците на земеделска земя. От БАССЗ са изпратили своите аргументи до съответните заинтересовани комисии- по бюджета и финансите, по земеделието и и по регионална политика.

Предложенията за допълнителна финансова тежест за земеделския бранш се правят в година с незапомнена суша, изключително ниски добиви и слаба реколта, спад в икономическата активност поради глобалната пандемия, които поставят българските земеделски производители пред тежки изпитания. Тези негативни последици, с които трябва да се справи земеделският сектор у нас, ще бъдат дълготрайни и няма да могат да се преодолеят само в рамките на една стопанска година, прогнозират от БАСЗЗ.

Освен това според асоциацията може да се стигне до увеличение на рентите и наемите на земеделските земи, като подобно бреме би рефлектирало и върху цените на пазара на земеделски земи.

В представения законопроект липсват аргументи относно избрания количествен праг на собственост от 20 000 дка. По същия начин би могло да бъде избран праг от 1000, 2000, 5000, 10 000, 500 000 дка, коментират в становището си от асоциацията. Според БАСЗЗ подобно имуществено облагане е непродуктивно и трябва да се прави на база не само на количествени, но и на качествени показатели свързани с цената на самото имущество. В тази връзка в предложените промени не е взето предвид, че цената на 10 000 дка земеделска земя в Северна България е с много по-висока реална стойност в сравнение с 20 000 дка земеделска земя в повечето части на Южна България, например.

Липсва точно и неподлежащо на интерпретации определяне на размера на данъчната основа, съответно на размера на данъка, както и не е определен начинът за упражняването на адекватен контрол и администриране на данъка, който според внесения законопроект е национален, но същевременно е предвидено да се администрира “на парче“ от всяка отделна община“, се казва още в позицията им. От БАССЗ призовават въпросните комисии в парламента да не подкрепят промени в данъчното законодателство, с които се въвежда поземлен данък.

Идеята за поземлен данък беше лансирана изненадващо през миналата седмица от депутата Йордан Апостолов, който се аргументира пред медиите тогава, че земеделски региони като Добричко изостават технологично, а фермерите нямат средства за реинвестиции. Според него става въпрос за начален процес на обсъждане дали да има поземлен данък. „Ако приемем, че една единица земеделска земя дава рента от 20 лева, а определената за даден регион рента е 10 лева, ползвателят на земеделските земи ще плаща данък върху разликата от 10 лева, които дава над определените“, даде пример Апостолов. Според него трябва да има свръх широка дискусия по отношение на нивата на рентите в отделните региони като има много начини за нейното определяне. Апостолов даде пример с Франция, където земеделската земя е разделена на производствени региони и за всеки производствен регион има възнаграждение на база на основната отглеждана в него култура, и на база присъствието и в приходната и разходната и част в производството се определят нивата на рентите.