петък, март 24, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоНОВИНИПРСР 2014-2020

Фермери, бъдете активни в предложенията за промяна на плана за възстановяване!

Аграрният министър увери животновъдите, че министерството продължава да поддържа пряк контакт със земеделските производители и продължава кампанията за разясняване на условията по прилагането на мерките и интервенциите по Стратегическия план, както и подготовката на съответните наредби.

Той насърчи стопаните да бъдат активни в предложенията си за промени по Плана и ги увери, че всички те ще бъдат разгледани по същество.

„Търсим широка промяна на Стратегическия план в редица компоненти не само по отношение на различните ставки, но и по отношение на вече заявеното желание от нас за преразглеждане на някои от екологичните параметри и съответно на заложените изисквания в стратегията „От фермата до трапезата“, каза в заключение министър Гечев.

По време на заседанието представителите на бранша отчетоха затрудненото положение, в което се намира секторът и поискаха да бъдат направени индексации на ставките спрямо инфлационния коефициент. Като предпоставка за това животновъдите посочиха изкупната цена на млякото, както и вносът на стоки от Украйна.