петък, април 19, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Фермери отглеждащи минимум 5 декара с плодове имат право на обвързана подкрепа

Площите трябва да са допустими за подпомагане по СЕПП

3.03ХилядиЧетения
NivaBG.com

Фермери отглеждащи най-малко 5 декара плодове имат право на обвързана подкрепа по специалната схема за целта те трябва да отглеждат някои от следните плодове- ябълки, кайсии, круши, зарзали,праскови, нектарини, череши, вишни, ягоди и малини.

Освен това площите които се заявяват за подпомагане, трябва да са допустими за субсидиране и по СЕПП, като минималният размер на всеки парцел трябва да е 0,21  хектара.

Субсидиите за подпомагане по тази схема се изплащат на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат площите за които е доказано минимално количество произведена продукция.

Кандидатите с площи за биопроизводство или с такива, намиращи се в преход, удостоверяват добиви на 50% по-ниски в сравнение с конвенционалните производители. Документите за кампанията през 2018 г. , доказващи реализираната продукция, трябва  да са издадени в периода 1 февруари 2018 г.-31 януари 2019 г.

Фермерите получават завишени плащания  на площ до  първите 30 хектара, и плащания с по-нисък размер за площите над 30 хектара, които са допустими за подпомагане.

 

Схема за обвързана подкрепа за производителите на десертно грозде и сливи

 

И по тази схема могат да кандидатстват земеделски производители, които отглеждат сливи или десертно грозде на минимум 0,5 хектара, като за целта трябва да докажат произведени количества. Освен това площите трябва да са допустими по СЕПП. Кандидатите с площи за биопроизводство или такива в преход  са длъжни да удостоверят минимални добиви в размер от 50% от тези на конвенционалните производители. Документите доказващи добивите за кампания 2018 трябва да са издадени в периода 1 февруари 2017 г. -31 януари 2018 г.

NivaBG.com