вторник, май 28, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Фермерите от западна България продължават с ефективните протести

Въпреки, че от Министерство на земеделието събщиха, че са са договорили с фермерите

Сдружение „Обединени земеделски производители“ е самостоятелно обединение на фермери от всички сектори на селското стопанство в България. Тяхната основна цел е да отстояват интересите на над 1 000 земеделски производители в областите Перник, Кюстендил, Пловдив, Благоевград, Разград, София област и още много други, които въпреки административните и социално-икономически трудности продължават да произвеждат храна и да плащат данъци в нашата страна.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ “ ПРОДЪЛЖАВАМЕ С ПРОТЕСТА В ПОНЕДЕЛНИК 12.02.2024 г .

ТОВА КОЕТО СЕ ПОСТИГНА ТАЗИ ВЕЧЕР НА СРЕЩАТА В МС НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА НАШИТЕ ИСКАНЯ .

СЪГЛАСНО ИСКАНЯТА ЗА ПОМОЩТА ЗА УКРАЙНА СМЕ СЪГЛАСНИ С КОЛЕГИТЕ ОТ НАЗ И БАК, НО ПО ОСТАНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ КОЙТО КАСАЯТ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЯМАШЕ ДЕБАТ.

ИМА МНОГО ПО-ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ КОИТО АКО НЕ БЪДАТ РЕШЕНИ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ !!! НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ВАЖНА И ЗА ТОВА ЧАКАМЕ ОЩЕ СРЕЩИ С МИНИСТЪР ВЪТЕВ И ЕКИП ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ .

Ето и исканията на Сдружение „Обединени земеделски производители“

1.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, с който да бъде променена ал.4 на чл. 54 така, че да дава възможност за „Активен земеделски производител“ да се считат и земеделски производители, които са създали своето стопанство в годината на заявяване.

2.     Поемане на писмен ангажимент от страна на Министерство на земеделието и храните за срока на прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. , субсидиите изплащани на площ/глава животно да бъдат превеждани по сметките на земеделските производители в срок до 1 март на годината следваща годината на заявяване.

3.     Промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

4.     Промяна в законодателството с цел отпадане от 01 март 2024 г. на данъка върху земеделските субсидиите и за юридически лица, така както те отпаднаха за физическите лица.

5.     Преразглеждане на всички проблемни заявления в резултат на извършените за година на заявяване 2023  проверки от системата за мониторигнг и контрол.

6.     Промяна в Наредба 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита с цел премахване на лабораторните анализи, които абсолютно необосновано водят до ненужни финансови ангажименти за земеделските производители.

7.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с цел премахване на възможността при подготовка на доброволните споразумения част от ползвателите необосновано да откажат тяхното подписване.

8.     Промяна в Наредба 5 от 03 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита с цел осигуряване от страна на Министерство на земеделието и храните на възможност проверките на земеделската техника да се извършва веднъж в годината в общинските служби земеделие, а не само в двата центъра в гр. Пловдив и гр. Русе.

9.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители и по-специално на параграф 33 от Преходните  и заключителните разпоредби към закона, като се даде възможност на кандидатите и бенефициентите да могат да подадат до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис за кампании 2025 и 2026.

10.  Извършване на промяна в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. с цел промяна на ставките и бюджета за подпомагане на земеделието в планинските и полупланинските райони.

11.  Разработване на инструменти за управление на риска с цел компенсиране на земеделските производители при щети, причинени от природни бедствия и пазарни сътресения.

 

В допълнение към тези наши искания Сдружение „Обединени земеделски производители“ подкрепя всички разумни искания и на всички останали браншови организации. В тази връзка призоваваме към обединение на сектор земеделие по начина, по който това стана по време на протестите септември 2023 г.