вторник, юли 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Фермерите получиха 105 млх. лева за Преразпределителното плащане 2019

Субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани

105 млн. лева по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019 получиха земеделските производители

  ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2019. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Нивото на подпомагане по схемата е в размер на 137,22 лева за един хектар. Ставката е определена със Заповед № РД 09-306 от 20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).