петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Фермерите вече ще наемат поливни земи без търгове

Това ще е възможно при предвидени осем случая

1.06ХилядиЧетения
NivaBG.com

Фермерите вече ще наемат поливни земи от държавния и общинския фонд без търгове. Новият проектозакон за земята ще дава право на държавата и общините  да отдават под наем и аренда  земи от поземлените си фондове без търг, като целта е да се дадат преференции за млади фермери и някои сектори от земеделието, които биха повишили интереса за развитие на нов бизнес. Предвидени са осем случая, при които имотите от държавния и общински фонд могат да се получат без търгове, при условия, които ще бъдат разписани в закона.

За първи път държавата допуска без търг да се отдават терени, когато върху тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения. Преференцията ще важи и за наемане на овощни градини и други имоти, заети с трайни насаждения и при създаване на масиви за трайно ползване.

Също без търг могат да се ползват собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, когато земите са пасища, мери или ливади.

Земеделските стопани на възраст до 40 години също ще ползват тази преференция, като целта е да могат да кандидатстват по-лесно при наемане на държавни и общински земи, пасища, ливади и др.

Без търг могат да се ползват още приватизираните бивши държавни овощни разсадници, бюджетните организации, които имат право на безвъзмездно ползване по чл. 178, ал. 1 от закона.

Земеделските земи от общинския поземлен фонд, по предложение на кмета на общината и след решение на общинския съвет, също могат да се отдават под наем или аренда без провеждане на тръжна процедура, но това няма да важи за младите фермери. Тази преференция ще се дава само за трайни насаждения, за животновъди и за площи с изградена поливна инфраструктура.

Веднъж наети без търг, тези земи не могат да се преотдават за ползване на други лица чрез договори за наем, аренда, съвместна дейност или с друг договор, освен в случаите, предвидени в закон, се посочва в проекта.

NivaBG.com
Виктор Павлов