сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Торене на пшеница
НОВИНИ

Fertilizers Europe: Европа да работи за регионален подход определящ проблемните области свързани със замърсяване на храните

Торене на пшеница

Европейският сектор на производителите на торове приема новите предизвикателства пред ЕС във връзка със зелената сделка

В своя позиция във връзка с представените вчерастратегии „От фермата до масата“ и за запазване на биоразнообразието от Европейската организация на производителите на торове заявиха, че приемат предизвикателството да работят заедно с всички заинтересувани страни. „Европейският сектор на производителите на торове се ангажира да работи ръка за ръка със земеделските производители, за да поддържат продуктивно земеделие, като същевременно приемат необходимостта от екологично чиста хранителна верига.

Те обаче определят като твърде амбициозни целите, поставени от стратегията „От фермата до масата“ в така предложената времева рамка, като се имат предвид установените фермерски практики. „Намаляването на загубите на хранителни вещества може да се постигне най-добре чрез увеличаване на ефективността на използването на хранителни вещества и създаване на планове за управление на хранителните вещества, както и чрез разработване и усвояване на точни техники за торене във фермата“, смятат от организацията. Оттам подчертават важноста на сектора на производителите на минерални торове за осигуряване на устойчиви храни, с оглед на това, че 50% от производството на храни е свързано с използването на минерални торове. Освен това поставените амбициозни цели трябва да се подплатят и с подходящо ниво на подкрепа.

Джейкъб Хансен, генерален директор на Fertilizers Europe, коментира, че „повишената ефективност на използването на хранителни вещества ще бъде от ключово значение за постигане на амбициозната цел на Европа да намали загубите на хранителни вещества, като същевременно не гарантира влошаване на плодородието на почвата. „Предложението на Комисията за разработване на Интегриран план за действие за управление на хранителните вещества е стъпка в правилната посока, като предизвика по-балансирано торене и по-устойчиво управление на хранителните вещества в цяла Европа. Показателят за ефективност на употребата на азот, разработен от експертния панел за азотitro, предлага готови за употреба решения за гарантиране на по-ефективна употреба на азот при производството на храни. Ние сме ангажирани да работим ръка за ръка със земеделските производители по този въпрос“, заяви още той. Според него политиците трябва да признаят разликата в загубите на хранителни вещества в ЕС. Единен подход за всички по думите му няма да работи. Вместо това Европа трябва да работи с държавите-членки за приемане на регионален подход, определящ проблемните области свързани със замърсяване на храните и да предложи целеви действия за справяне с излишъка от хранителни вещества в съответствие с местните обстоятелства.

NivaBG.com