"Булкарго" ООД

   Видяно: 1009 пъти
Адрес: гр. Варна, ул."Васил Друмев" №7
Контакти: 052/642060; 0885550015

Фирма “БУЛКАРГО” ООД е независима организация за морски и стоков контрол; укрепване на товари за морски транспорт; сертифицирани оценки на активи; дезинсекция, дезинфекция, дератизация и фумигация. Сертифицирана по ISO – 9001: 2008, ISO 14001, OHSAS 18001от Bureau Veritas, член на GAFTA, FOSFA и официален представител за България на международната организация за инспекция COTECNA INSPECTION S.A. – Швейцария.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

- Определяне и контрол на количеството и качеството на всички видове стоки и товари в промишлеността и селското стопанство.

- Заделяне на проби и извършване на лабораторен анализ в лицензирани лаборатории в съответствие с договорни спецификации, национални и международни стандарти.

- Издаване на сертификати за количествен и качествен контрол, валидни пред всички държавни институции, органи и юридически и физически лица.

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ ЗА МОРСКИ ПРЕВОЗ

- Използват се текстилни колани на холандската фирма „CORDSTRAP”, сертифицирани от Germanischen Lloyn

СЕРТИФИЦИРАНИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ

- Оценка на търговски предприятия и вземания

- Оценка на недвижими имоти

- Оценка на машини и съоръжения

- Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

- Оценка на земи в горски територии

ДДД УСЛУГИ И ФУМИГАЦИЯ

- Фумигация на товари, складови и транспортни помещения

- Дезинсекция на празни складове, зърнобази, мелници, корабни хамбари и др

- Обработка на помещения и борба с битовите вредители

- Дератизация


Автор