Евро Ферт АД

   Видяно: 74 пъти
Адрес: гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска №3
Контакти: 0391/ 65 203

 "Евро Ферт" АД е основан през август 1999 г. в Димитровград. Дружеството успя да завоюва лидерска позиция на българския пазар, прилагайки гъвкави търговски политики, които отговарят на нарастващите потребности на земеделските производители в България.

Продуктите, които предлага „Евро Ферт” АД, са произведени от „Неохим” АД – Димитровград. Те са с доказано високо качество и отговарят напълно на потребностите на съвременните земеделски производители в България. Изработени са в съответствие с европейските стандарти в отговор на нуждите на българското земеделие.

Фирмата предлага богата гама от азотни, фосфорни и калиеви торове - смесени NP и NPK торове, като такива могат да бъдат изработени в индивидуални комбинации по желание на клиента, МАР, DAP, необходими за реализация на богат добив на различни растителни култури, както и химически продукти, като азот, азотна киселина, амониев бикарбонат, амониев нитрат, амоняк, амонячка вода, обезсолена вода, въглероден диокид, кислород и натриев нитрат.  

 „Евро Ферт” АД предлага изработването на индивидулани комбинации от смесени NPK торове в пропорции по желание на клиента. За избора на най-подходящата комбинация, компанията осигурява безплатно на своите клиенти почвен анализ и консултация със специалист. За да отговори напълно на очакванията на своите клиенти, компанията изработва програми за балансирано торене, съобразени с климатичните условия на района, в който се намира съответното стопанство, състоянието на почвите и нуждите на отглежданите култури.

Специалистите на компанията са наясно, че за постигането на оптимални добиви, е необходимо земеделските култури да бъдат отглеждани правилно. Затова те разработват за клиентите си и програми за сеитбооборот.

Евро Ферт“ АД е социално отговорна компания, която подпомага българското аграрно образование. От печалбата на компанията ежегодно се отделят средства за дарения на учебните заведения. Финансират се изграждането на лаборатории, внедряването на нови технологии и развитие на науката и образованието.

web: www.eurofert.bg

email: eurofert@eurofert.bg

Facebook: Евро Ферт АД


Автор