Национална Овцевъдна Асоциация

   Видяно: 3395 пъти
Национална Овцевъдна Асоциация
Национална Овцевъдна Асоциация
Адрес: гр. Шумен – 9700, ул. „Цар освободител” 99, ет. 4, ст. 2
Контакти: 0882286270

Основните цели на Национална Овцевъдна Асоциация са да съдейства за създаването на професионално единство, колегиална солидарност и сътрудничество, взаимопомощ и обмен на информация между членовете на сдружението.

По този начин ще се  повиши конкурентоспособността на овцевъдните ферми в странта, защита и контрол на произхода , качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните в България продукти, добити от овце.

 

Управителен съвет в състав: инж. зооинж. Бисер Асенов Чилингиров - Председател на сдружението и на УС, Димитър Райков Добрев, Йордан Петков Великов, Милен Петров Николов, Петър Иванов Хлебаров, Халил Исмаилов Алиев, Николай Йорданов Кръстанов, Симеон Иванов Хаджиев, Елена Стаматова Чалъкова, Нахит Сюлейман Чанъкч, Даниел Красимиров Бурмов, Симеон Генков Караколев, Николай Христов Савев, Николай Иванов Йорданов, Васил Петков Илиев, Здравко Стефанов Узунов, Христо Цеков Димитров, Ясен Йорданов Начев и Николай Георгиев Иванов.


Автор