сряда, септември 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Фонд „Змеделие” определи бюджет от 67,5 млн. лева за компенсации на фермери, прилагащи мерки за хуманно отглеждане на животните

Сред мерките по отношение на хуманното отглеждане на свинете са осигуряване на свободна подова площ над стандартите и на изкуствено осветление за минимум 11 часа

На Комитета по обща организация на пазара на земеделски продукти в Брюксел бе взето решение да се подпомогне свиневъдствотоНа Комитета по обща организация на пазара на земеделски продукти в Брюксел бе взето решение да се подпомогне свиневъдството

Бюджетът за компенсаторни плащания за фермери прилагащи хуманни методи за отглеждане на животните през 2019 година ще е 67,5 млн. лева определиха от фонд „Земеделие:. Помощта се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

Сред мерките  по отношение на хуманното отглеждане на свинете са осигуряване на свободна подова площ над стандартите и на изкуствено  осветление за минимум 11 часа.  Като мерки за хуманно отглеждане на птици  се считат: използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.,  осигуряване на най-малко с 10% повече подова площ над задължителните стандарти и намаляване на емисиите на амоняк с 30%. Предстои изплащан на парите и на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през миналата година.