събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаВидео

ФОРС 1.5Г – НАДЕЖДНА ЗАЩИТА с двойно действие

ФОРС 1.5Г – новият инсектицид, който осигурява НАДЕЖДНА ЗАЩИТА – на посевите царевица и слънчоглед от почвени неприятели.

  • ФОРС 1.5Г – НАДЕЖДНА ЗАЩИТА с двойно действие
  • Допълнителен ефект на газова фаза
  • ФОРС 1.5Г – новият инсектицид, който осигурява НАДЕЖДНА ЗАЩИТА – на посевите царевица и слънчоглед от почвени неприятели.
  • ФОРС 1.5Г  има двойно действие – инсектицидно и в последствие предпазно, идващо от допълнителния ефект на газова фаза на активното вещество.
  • ФОРС 1.5Г  има категоричен ефект в борбата с ларвите на диабротика и телените червеи.
  • Прилага се чрез инкорпориране преди или по време на сеитба на културите в доза 750-1000 гр/дка. За повече информация посетете сайта: https://www.syngenta.bg/product/crop-protection/fors-15-g

Запазете оптимална гъстота на посевите си за реализиране на по-високи приходи от единица площ!