Виктор Павлов
14 Март 2014 г.
Видяна: 11265
Отговори: 0
ТEMA

Калкулатор за препарати за растителна защита

количеството на разтвора, който се изпръсква и концентрацията на препарата оказват влияние следните фактори: скорост на придвижване, налягане, при което работи пръскачката, височина и дозата от повърхността на почвата, тип на дюзата. Пръскачката трябва да се движи с една и съща скорост, да се поддържа едно и също налягане, да се използват един тип доюзи, които по време на работа да се държат на еднаква височина.Да приемем, че гръбната пръскачка е с капацитет 20 литра.

Резервоарът й се напълва с чиста вода. Изминавате при нормална скорост на движение и напръсквате например 50 м при широчина на лентата 50 см, като държите дюзата на височината на коляното.

Ако в ре-зервоара на пръскачката са останали 19 л това означава, че 1 л е изпръскан за 50 м разстояние при 50 см широчина на лентата. Следователно с 1 л вода се напръскват 50 м х 0,25 м = 25 кв. м, или с един резервоар работен разтвор (20 л) ще се напръскват 500 кв. метра. Колко препарат се налива в гръбната пръскачка?

В селското стопанство главно се използват следните пестициди: хербициди за борба с плевели, фунгициди срещу болести, инсектициди срещу насекоми и акарициди срещу акари. Хербицидите се дават винаги в количество препарат (грамове или милилитри на 1 декар).

Прието е тази доза да се изпръсква с 50-60 л/дка вода. За третирането на 1 декар при доза 200 мл/дка ще разтворите 200 мл препарат в 50-60 л вода. Инсектицидите, акарицидите и фунгицидите се регистрират по два начина в зависимост от културата – за овощните дървета и лозята в процент, а за всички останали култури в доза на 1 декар.

Количеството на работния разтвор в трайните насаждения се определя от развитието и хабитуса им. Ако той е по-малък, ще изразходвате по-малко вода и обратно, но при по-голяма корона и много листна маса ще изразходвате повече разтвор. Когато пръскате овощни дървета или лози и трябва да използвате препарат с доза 0,02%, постъпете по следния начин: в 100 л вода разтворете 20 мл от препарата. В частните стопанства се изразходват малки количества и в такъв случай при концентрация 0,02% в 10 л вода ще разтворите 2 мл препарат – намалявате 10 пъти водата и препарата.

При всички останали култури – житни, зеленчукови и други, е прието, че 1 декар се напръсква с четири 10-12-литрови гръбни пръскачки, т.е. приблизително с 60 л вода. Ако препаратът, който сте купили, трябва да се използва в доза 30 г/дка, това означава, че на 60 л вода ще сложите 30 г препарат, количество, необходимо за напръскване на 1 декар. При използването на 10-литрова пръскачка трябва да поставите 5 г препарат, с ксйто ще напръсквате 60 кв. метра

Няма постове!