Виктор Павлов
15 Март 2015 г.
Видяна: 8564
Отговори: 1
ТEMA

Наредби директни плащания

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

  pdf icon
80 KB
изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

  pdf icon
1,907 KB
изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

  pdf icon
179 KB
изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

  pdf icon
287 KB
изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


НЗР
28 Янр 2017 г.
Предлагаме обучения на земеделски производители:
Курс за млад фермер - 150 ч. по подмярка 6.1 и 6.3
Курс за млад земеделски стопанин 150 ч. 150 ч. по подмярка 6.1 и 6.3 засягащ:пчеларство, животновъдство, полевъдство, трайни насъждения, говодовъдство.
Курсове по Агроекология по Мярка 10 - 18 часа
Курсове по Биологично земеделие по Мярка 11- 18 часа
Курс за растителна защита по чл. 83 на БАБХ - 30 часа
Курс опазване компонентите на околната среда - 30 часа
Курс по пчеларство по пчеларската програма 2017-2020 г. носещ 10 точки

За повече информация се свържете с нас на 0885 556672
За повече от 2 човека цените са по-ниски!