НЗР
28 Янр 2017 г.
Видяна: 13492
Отговори: 0
ТEMA

Обучение на земеделски производители

Предлагаме обучения на земеделски производители:
Курс за млад фермер - 150 ч. по подмярка 6.1 и 6.3
Курс за млад земеделски стопанин 150 ч. 150 ч. по подмярка 6.1 и 6.3 засягащ:пчеларство, животновъдство, полевъдство, трайни насъждения, говодовъдство.
Курсове по Агроекология по Мярка 10 - 18 часа
Курсове по Биологично земеделие по Мярка 11- 18 часа
Курс за растителна защита по чл. 83 на БАБХ - 30 часа
Курс опазване компонентите на околната среда - 30 часа
Курс по пчеларство по пчеларската програма 2017-2020 г. носещ 10 точки

За повече информация се свържете с нас на 0885 556672
За повече от 2 човека цените са по-ниски!
Няма постове!