ЙОРДАН МАЛДЖАНСКИ
14 Авг 2015 г.
Видяна: 10576
Отговори: 0
ТEMA

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА

ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЯНА

Една информация изнесена от сл.АГРОЗОНА ме провокира да изразя моето мнение от    провежданата” селекция” в животновъдството.Списанието съобщава че правителството ще помогне с 500 хиляди лева коневъдството под селекционен контрол като най-голям дял ще бъде насочен към развъдната асоциация на Каракачанския кон.Още с одомашняването на животните стопаните са започнали да прилагат т. н. народна селекция целяща повишаване на продуктивността чрес отбор и подбор.Така народната селекция е успяла да създаде животни с висока продуктивност .На по късен етап са възникнали и развъдните дружества кото обединяват стопани отглеждаши ени и същи по тип и продуктиност животни.Първите родословни книги са въведени при развъждането на Чистокръвната Английска порода коне.Коневъдството и неговото развитие

ВИНАГИ Е ПРАВЕНО ОТ ДЪЖАВАТА.

Конезавода Кабиюк –край Шумен е построен от Митхат паша и е развъждал Чистокръвни Арабски коне за турската армия, и същото се правеше до 1989г.Конете в една дъжава са елемент от националната сигорност на страната и затова се водеха на военен отчет и подлежаха на военна мобилизация.В страната приди се отглеждаха 5-6породи коне в четири държавни конезавода. Развъждането, селекцията и изпитването на конете се извъшваше от животновъдните институти които стриктно спазваха приетата стратегия за развитие и подържаха определения брои животни.

Държавната политика в линото стопанство както и в ТКЗС се състоеше в предоставянето на жребци-станционери които да заплождат кобилите.Така държата участваше при създаването на опретелени типове животни които да обслужват аграрния сектор.Държавните институти ежегодно внасяха разлини породи коне неоходими за създаването на различни ползвателни типове коне.Днес виждаме една неадекватна държавна политика.Слет като бяха ликвидирани конезаводите и институтите държавата не котролира процесите на развъждане и селекция. Създадените развъди асоциаций на породен принцип са сдружения за усвояване на държавни средства с ниска ефективност и нулева полза за държавата и обществото.След като Ж. Ганчев беше предцедател на развъдна асоциация представяте си за каква експертност става въпрос.Това което навремето се вършеше от стотици експерти работещи в държавните иститути сега се върши от един единствен човек който се казва Проф. В.Николов.Този човек определя породи, сертифицира развъдни организаций, контролира развъдните организаций и извършва селекционна и развъдна деиност и за всичко това няма държавен надзорен орган.На този човек дължим такова „развитие” на животновъдството само за 8години можа да регистрира 28 автохтонни и аборигени породи които прибират 80% от субсидийте и демотивират животновъдите.Този същият човек издигна в култ каракачанското животновъдство лицензирайки рзвъдни асоциаций на ::каракачанската овца, каракачанската коза каракачанския кон, каракачанското куче ,сега трябва да очакваме регистрацията на каракачанска свиня и каракачанска кокошка.Не знам какъв му е произхода на г-нНиколов но е явно за всички че го прави подтикван он някого или по собствено убеждение.Вместо да чакаме новите каракачански асоциаций предлагам да съсдадем

НАЦИОНАЛЕН КАРАКАЧАНСКИ ЖИВОТНОВЪДЕН ИНСТИТУТ с директор Проф.В.Николов така Николов ще има време да се  запознае с постиженията на каракачанската селекция. Надявам се че няма да срешне никакви трудности при регистрацията на иститута дори ще получи похвала от м-р ТАНЕВА .Така г-жаТанева няма да получава укори че провежда политика характерна за неиния произход а ще се аргоментира с” науните”открития на каракачанския институт.Това което го пиша не е само ирония то е и болка,  страдание за  загубени, и за отхвърлени на доста смислени и добри неща това е само опит да ви покажа наглоста на една власт,и опит да ви събудя и да ви извадя от летаргията която ви е обхванала.Сега е момента да заявим че не искаме повече експерименти с нашият поминък да се съберем и да създадем НАЦИОНАЛНА СТОПАНСКА СТРУКТУРА ПО           ЖИВОТНОВЪДСТВО-която да ви представлява и защитава от пазарните фунданменталисти.В този пазар от супер професионалисти ВИЕ малките и дребни производители няма как да оцелеете без знания и опит-ЕДИСТВЕНИЯТ ВИ ШАС Е СДУЖАВАНЕ.

В момета правитеството отпусна 4милиона лева за воденето на племенни книги ей така от раз  без никаква  проверка за автетичноста на данните.Като бивш сложител и експерт с 40 годишен опит най отговорно ви заявявам че 98%от написаното в тези книги е плод на т. н.ТАВАННА СЕЛЕКЦИЯ няма нищо реално кото да потвъждава по безпорен начин написаното –няма дневници за осеменяване, няма дневници за агнилната кампания ,няма искуствено осеменяване, маркирането на агнетата е станалло след5-6месеца, няма нито един коч с изледвана крвна проба и доказано бащинство ,едва 28% от кравите се осеменяват изкуствено но имат за всеки случай в стадата си бичета.На цялата тази бъркотия държавата дава някави пари за „свършена работа „.Тези пари отиват при предцедателите на развъдните асоциаций и за хората остава само една надежда  че все някога това ще се оправи.НЕ ДРАГИ МОИ  ТОВА НИКОГА НЯМА ДА СЕ ОПРАВИ АКО ВИЕ НЕ ГО ПОЖЕЛАЕТЕ И НЕ ПОИСКАТЕ ДА СЕ СЛУЧИ СЕГА .

КАКВО НАЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКАВА СТРУКТОРА ?

Вмомента животновъдния сектор е в насипно състояние.От2010г.до сега от тази деиност са се отказали над 500хиляди души отрасъла разполага с малък експертет потенциал основно професори които не разбират от производство и могат само да обслужват партийните централи .Предлагам да се създаде една група от експерти-производственици, които да напишат стратегия за развитие на отрасъла.Това което имаме сега като организаций не върши никаква работа на фермерите, то обслужва само председателите на развъдните асоциаций.

КАК РАБОТЕШЕ СИСТЕМАТА ПРЕДИ? Системата на НПО-по говедовъдство и овцевъдство НПО –по птицевъдство НПО по свиневъдсво беше измислена и реализирана от Академик Ц.Хинковски след връщането си от САЩ-1974г.Ролята на тези НПО-та беше да се вкарат научните постижения в производството.Институтите по животновъдство оглавиха производството на животинска продукция .Как се правеше?

В институтите се сформираха науни колективи на продуктов принцип .В овцевъдството имаше направление тънкорунно овцевъдство, млечно о-во, планинско о-во ,нови технологий в о-вото, развъждане иселекция.От различните направления се сформира екип с научен ръководител.Това което е експериментирано като развъдна схема и  са отчетени добри резултати се внедрява в производството.В научните интитути и опитните станции  се намираха елитните чистопородни стада от кото се произвеждаха елити кочове за производството.Прилагаше се едромащабна селекция ИАСРЖ изпълняваше тетически фнкций-по маркиране и индетифициране на животните ,водене на племенните книги, контрола на продуктивността, вземането на семенен материал от биците и неговото съхранение, осеменяването на кравите и овцете.Събраните данни от млечните контроли се записваха на магнитен носител и се предаваха на изчислителният център на ССА.

Получените резултати се съобщаваха и дебатираха на научни форуми и браншови срещи.Само за 10години тази система успя да постигне страхоти резултати.За 10г. ние решихме проблема с тънката вълна и Б-я е единствената страна която не внасяше вълна в 5 области имахме 8кг вълна от овца.Създадените станций за изпитване на кочовете по потомство показаха какъв потенциал има в науката .Така се работеше и в говедовъдството свиневъдството и птицевъдството.Всички крави се осеменяваха изкуствено като в 7области имахме млечност от ф.крава над 5000л.

Днес виждате на какво ниво се намираме ССА и неите животновъдни институти са ликвидирани елитните стада изклани н. с.уволнени и всичката тази деиност е предоставена да я върши един човек и той се нарича В.Николов.Този измислен професор за 7-8 години създаде толкова бели колкото не създадоха дори ликвидационните съвети.Ако академик Хинковски не допускаше професорите до производството защото не разбират нищо от тази деиност сега всики зачитат мненито на професорите и това е голямата грешка. А.Буров казва за тях че са велики само в очите на техните студенти защото не разбират нищо от това което им преподава професора, че те повтарят едно исъщо нещо с години и са негодни да вземат решения ,а за производството се иска за 1минута да вземеш 100 решения ,поради тази причина бяха изолирани от производството .Другата причина е прекалената тясна специализация на нашите професори.Днес трябва да създаваме генерални менажери които могат да управляват технологични процеси с една дума да правят ефективно производство.Института в които преподава г-н Николов е за агрономи и не може да бъде разпознаваем експерт по животновъдство нали го познават 50-60 души студенти .Дори да загърбим това че не разбира нищо от производство и не еизвестен в животновъдните среди той върши тази цялата работа междудругите си ангажименти.Работа която е вършена от 7-8хиляди специалисти сега е поверена на една жена Я. Иванова която е завършила МГИ и е работила с поялник заварявала платки явно че такава е насоката за развитие в ССА  когато за директор е назначен ЕТНОГРАФ-специалист по национални носий.Казвам го всичко това за да можете да направите информиран избор от който зависите вие и вашето семейство.Сега е момента да заявим че ни има и няма да се откажем да произвеждаме мляко имесо за нашият народ. Искаме признателност и достойно заплащане на нашият труд и нищо не може да ни спре да го постигнем зощото нашата кауза е сраведл ива и няма алтернатива.

 

Н.С. ЙОРДАН  МАЛДЖАНСКИ

 

Гр.Враца

 

Няма постове!