Виктор Павлов
06 Май 2015 г.
Видяна: 8794
Отговори: 0
ТEMA

Започват масови уволнения в Добруджанския земеделски институт, ОТВОРЕНО ПИСМО

Започват масови уволнения в Добруджанския земеделски институт, съобщава ТОПНОВИНИ

Линк към статията: https://dobrich.topnovini.bg/node/603196

Линк към статия 2: https://dobrich.topnovini.bg/node/603588

Отворено писмо на ДЗИ Генерал Тошево

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

До:
Президента на Р Бьлгария
Г-н Плевнелиев
Министьр председателя на Р Бьлгария
Г-н Б. Борисов
Министъра на финансите
Г-н В. Горанов
Председателя на Комисията по Земеделие и храни
Към Народното събрание
Г-н Р. Христов
Министъра на земеделието и храните
Г-жа Десислава Танева
Областният управител
на област Добрич
Г-жа М.Новоселска
Председателя на
Селскостопанска академия
Проф. Т.Трендафилова
Президента на КНСБ
Г-н П. Димитров
Копие до:
Директора на Добруджански
земеделски институт - гр.
Генерал Тошево – Проф. д-р Ив.
Киряков
Председателя на Федерацията
нанезависимите синдикати от
земеделието към КНСБ - Г-жа Светла
Василева

Отворено протестно писмо до всички медии, депутати и
Граждани на България
от Синдикалната организация към ФНСЗ /КНСБ
при Добруджански земеделски институт- Генерал Тошево

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Министьр председател, 
Дами и Господа,
Учените и специалистите в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево не са чиновници, за да бъдат масово съкращавани като администрация. Ние сме най-големият научно-изследователски институт в структурата на Селскостопанска академия и с най - много приходи като селекционен център за създаване, внедряване и разпространение на български сортове от пшеница, тритикале, ечемик, фасул, леща,
хибриди слънчоглед. Института е специализиран не само в селекцията на изброените полски култури, но и лидер в производството на предбазови и базови семена с гарантиран произход и качество от тях. Тук, благодарение на труда на няколко поколения учени, бяха създадени най-ценните български сортове пшеница, слънчоглед и продължават да се създават високодобивни, висококачествени и висококонкурентни на пазара сортове и хибриди семена, които ежегодно се търсят от земеделските производители в цялата страна и чужбина. Нещо повече – през последните няколко години търсенето на сортовете пшеница и фасул, хибридите слънчоглед на Добруджански земеделски институт далеч надхвърля предлагането им, тъй като недостатъчните финансови средства не позволяват да се заложи по-крупно
семепроизводство. Тези средства не достигат и за пълноценното поддържане и съхраняване на събирания в продължения на десетилетия богат растителен генофонд, съдържащ над 3500 образци от зърнено-житни култури. Те са крайно недостатъчни и за поддържането на двете животновъдни ферми. Добруджански земеделски институт е най-големият работодател на територията на община Генерал Тошево и данъкоплатец.
За 25 години демокрация, сме свидетели само на безпаричие, съкращения и съсипване на българската земеделска наука.
От 2008 г. насам членовете на нашата синдикална организация не са получавали нито 1 лев увеличение на работните заплати, нито полагаемото работно облекло съобразно естеството на извършвания труд, а понятия като “бонуси”, “премии” и “допълнително материално стимулиране” са напълно непознати. Въпреки това, тук се работи съвестно и отговорно, показват го резултатите за последните две години 2013 и 2014 г., въпреки икономическите трудности, криза и безпаричие в института бяха отчетени приходи над разходите за 600 хил. през 2013 година и 200 хил. през 2014 г. В същото време администрациите във всички правителства си получаваха ДМС, бонусите и всяка година им нарастваше работната заплата.
Тези постигнати резултати в ДЗИ-Генерал Тошево, едва ли някой би могъл да си представи как се постигат, с постоянни парични ограничения, икономии, допотопна земеделска техника и липса на финансови средства за елементарни консумативи – гориво и резервни части, лабораторна техника, работно облекло и лични предпазни средства...
Направете си сами равносметката - до месец май 2015 г. в института не е
преведен нито един лев за издръжка. МЗХ не е заплатила до настоящия момент изразходваната ел. енергия, няма преведени средства за гориво и резервни части, а върви пролетната сеитба. Веднъж вече през месец април ни беше спряно ел.захранването в института и село Петлешково, в землището на което се намира нашия институт. В същото време до настоящият момент колектива на ДЗИ-Генерал Тошево е отчел в Министерството на земеделието и храните приходи от продадени земеделски семена за 1 млни 200 хил. и над 700 хиляди от Сеповете към фонд“ Земеделие“.Вместо признание за постигнатите резултати, работещите в Добруджански земеделски институт на 30 април 2015 г. получиха от Председателя на Селскостопанска академия проф. Трифонова и Управителния съвет писмо с Изх.№РД-117/30.04.2015 г. за 16 % - масово съкращение и отново намаляване на персонала с 45 човека и от 282 работещи, новата численост се определя на 237 щатни бройки . За месец април работещите в института получиха 70 % от заработените от тях работни заплати.
Дами и господа, докога! Докога ще бъдем работещи бедни!
Докога госпожи и господа ще продължавате да съкращавате работещите в
Добруджански институт, а в софийските институти ще се съкращават само незаетите длъжности. Докога в България ще има разделение в държавата на столичани и провинциалисти?
Г-жо Председател на ССА, нашата синдикална организация протестира срещу направеното от Вас и Вашия Управителен съвет разпределение за съкращаване, защото в Централно управление на ССА за поредна година няма нито една длъжност съкратена. Докога, ще съкращавате работници и специалисти ? Кой ще работи? Кой ще Ви носи приходи в ССА, като затриете работещите институти! Настояваме Управителния съвет и ВИЕ да преразгледате направените разчети и да освободите навсякъде работещите пенсионери и съкращенията на работници и служители навсякъде да са в рамките на 10 %, включително и в централно управление. В противен случай СО ще предприеме ефективни протестни действия.
Г-жо Министър на земеделието и храните, синдикалната организация при
Добруджански земеделски институт настоява да възстановите взетите 3 милиона от бюджета на ССА, за да може съкращаването на персонала да е в рамките на приетите 10 % от персонала. Това ли Ви е реформата, само съкращаване на работещите? Вие и водената от Вас делегация беше на посещение в Израел и какво видяхте г-жо министър? Как с развитието на аграрната наука и технологиите в Израел от пустинята са направили рай, а Вие искате от българската райска градина да направите пустиня с унищожаването на аграрната наука и нейните научни продукти – семена и хибриди, нови сортове, породи и технологии.
Г-н Борисов, защо всички министри от Вашето правителство са увеличили
финансовите средства за администрацията в министерствата, както в земеделското и почти всички останали. За да има за „допълнително материално стимулиране“ за чиновниците, а за българските учени – мизерни заплати и съкращение. Докога, г-н Борисов!! Настояваме и Ви каним, следващото изнесено заседание на МС да се проведе в Добруджански земеделски институт и тук на място да се уверите, как работят добруджанци и как МЗХ унищожава аграрната наука.
Синдикалната организация пита българските депутати – докога ще намалявате финансовата издръжка на Селскостопанска академия и ще затривате аграрната наука в България, за да дадете път на ГМО културите и замърсите чистата българска земя?
Настояваме депутатите от всички парламентарно представени партии от Добрички избирателен район да защитят интересите на работниците и служителите от Добруджански земеделски институт за справедливо съкращаване от 10 %, а не масово съкращаване от 16 %. Дами и господа, по делата ще Ви познаем, а не по обещанията и приказките.
България е била и винаги ще си остане една аграрна страна – но, съвременното земеделие не може да се надява на пълноценно развитие без обвързването му с аграрната наука – без нея не бихме били нито конкурентноспособни на европейския пазар, нито достоен партньор в преговорите за единна селскостопанска политика на целия Европейски съюз. Това означава навлизане и постепенно завладяване на
българския пазар от външни продукти със съмнителен произход и качество, отстъпващо на българските сортове и хибриди, ще се създаде предпоставки за нахлуване на опасни болести и вредители по растенията, което ще доведе до упадък на родното земеделие. Не смятаме, че нашият труд следва непрекъснато да бъде подценяван, защото една от нашите основни цели е поддържането на български сортове за производството на български хляб за българските граждани.
Нашите искания дами и господа са следните?
1. Настояваме до 8 май 2015 г. Председателя на ССА и Управителния съвет да преразглеждат направеното разпределение за по-справедливо съкращаване във всички структури на ССА , в т.ч. и в ЦУ в рамките на 10 %, така както еприето и за министерствата.
2. Настояваме Министъра на земеделието и храните да възстанови взетите 3 милиона от бюджета на ССА , а Министъра на финансите да осигури
достойно заплащане на работещите в Селскостопанска академия, като
увеличи бюджета след съкращенията. От 2008 г. след всяко съкращение
министерствата си увеличаваха работните заплати, но в ССА до сега няма
такова.
При неизпълнение на нашите искания СО при ДЗИ-Г.Тошево ще започне
ефективни протестни действия .
Дами и господа, повече така не може, ВИЕ да си увеличавате работните заплати, а ние да сме работещи бедни и в най-бедния регион и с най-висока безработица нашите висококвалифицирани служители да са изхвърлени от пазара на труда.

Отвореното писмо е прието на Общо събрание на всички работещи
в ДЗИ-Генерал Тошево.
04.05.2015 г.

Няма постове!