неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Гости от Европейската асоциация за земеделска техника ще представят проекта QuantiFarm на АГРА 2024

CLAAS подкрепя образованието и научните изследвания в Аграрен университет – ПловдивCLAAS подкрепя образованието и научните изследвания в Аграрен университет – Пловдив

Финансираният от ЕС проект въвежда цялостна рамка за независима качествена и количествена оценка на разходите и ползите от прилагането на цифрови технологии в земеделието

На специална пресконференция на 23 февруари представители на Европейската асоциация за земеделска техника ще представят проекта QuantiFarm съобщиха от организаторите от АГРОТЕХ- партньор и съорганизатор на изложението АФРА 2024.

Какво е QuantiFarm

 

Цифровите технологии в селското стопанство (DATs) могат да развият сектора чрез повишаване на устойчивостта, производителността и конкурентоспособността му „байт по байт“, но само ако са насочени към устойчивост. В този контекст финансираният от ЕС проект QuantiFarm въвежда цялостна рамка за независима качествена и количествена оценка на множеството разходи и ползи от DAT, както и на тяхното въздействие върху устойчивостта. Следвайки подход с множество участници, QuantiFarm ще проведе 30 опита в 20 европейски страни. Всички те ще бъдат в търговски ферми от различни видове, размери, собственост и работни условия от седем селскостопански сектора. Основната цел на проекта е да се оценят DATs, използвани във фермите, и да се подадат резултатите към QuantiFarm Toolkit, с цел повишаване информираността и подпомагане вземането на бъдещи решения. QuantiFarm включва 32 партньора, 12 от които фермери и съветници в селското стопанство.

След официална среща по време на АГРИТЕХНИКА в Хановер, в последните месеци двете организации поддържат интензивен контакт и планират своето сътрудничество в посока модернизиране на агросектора на ниво ЕС и фасилитиране навлизането на иновации в земеделското производство с цел повишаване на неговата конкурентоспособност в световен мащаб. Подготвен е и Меморандум, който да затвърди намеренията на СЕМА и АГРОТЕХ в тази посока. Той ще бъде подписан в следващите месеци, след съответните съгласувателни процедури от страна на двете асоциации.

Освен това на 21 февруари (сряда) от 10.00 часа в зала „Европа“ на Панаирния конгресен център ще се проведе земеделския Форум „Фемата: Агроиновации и тенденции“. По време на събитието г-н Калоян Куманов от Асоциация АГРОТЕХ ще представи тенденциите и иновациите в земеделската техника и технологии.