събота, април 13, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

График за изплащане на субсидии 2024 (график до юни)

  • От 1 до 10 март предстои да бъдат преведени средствата на тютюнопроизводителите
  • От 10 до 31 март ще се преведе допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост
  • От 20 до 10 април е планирана и оторизация за НР (необлагодетелсвани райони)
  • От 10 до 20 април –  Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури 
  • От 20 до 30 април – интервенция „ Памук“
  • От 10 до 30 април –  Плащане за малки земеделски стопани  (ДЗС)
  • От 10 до 30 април –  Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС) 
  • От 20 април до 31 май – „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци“ (ПиЗ).

 

Окончателното плащане по основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) ще бъде направено в периода 20 април – 10 май.

Плащанията, заложени в Индикативния график, по осемте Еко схеми се очакват от 1 май до 31 май

От 20 март до 30 април в разчетите е предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“, а останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат платени в периода от 10 април до 20 май.

Подпомагането по интервенцията за „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) се очаква да бъде оторизирано в периода от 10 май до 30 юни.

Биологичните интервенции ще бъде изплатени в периода от 1 до 31 май.

От 1 до 30 юни предстоят плащанията по Натура 2000