неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

IGC прогнозира ново рекордно производство на основните зърнени култури

Експертите прогнозират по-слаба реколта от пшеница в ЕС

Заради изключително високите добиви се очаква засилена конкуренция на пазара от черноморските производителиЗаради изключително високите добиви се очаква засилена конкуренция на пазара от черноморските производители

Експертите на Международния съвет по зърното повишиха оценките си за новата реколта от основните зърнени култури до нови рекордни нива като при пшеницата се очаква и рекордни крайни запаси съобщава зерно онлайн“. Въпреки известното повишаване на оценката за потреблението на пшеница през май, експертите са оставили своята прогноза за крайните запаси на рекордно високото ниво от 290 млн. тона. Запасите в началото на новия сезон също ще са с 5% над миналогодишните, и ще достигнат до 274 млн. тона.

Спрямо миналия месец от IGC са повишили оценките си за австралийската пшеница с 2,2 млн. тона,за американското производство с 0,7 млн. тона и за Китай с 1 млн. тона, което ще компенсира очаквания от тях спад в производството на пшеница в ЕС с 3,3 млн. тона. Повече пшеница на международните пазари може да предложат САЩ Канада и Австралия, докато експортният потенциал на ЕС е намален с 1 млн. тона. Оценката за руската реколта е запазена на нивото от май от 78 млн. тона, при потребление от 41,5 млн. тона и експорт от малко над 36 млн. тона.

Основни данни за производство, потребление и търговия на пшеница

В света Прогноза за юни за 2020/21 в млн. т % изменение спрямо май за 2020/21 г % изменение спрямо 19/20
Производство

768,00

-0,26

0,8

Търговия

180,00

1,12

-0,6
Потребление

751,00

0,11 0,3
Крайни запаси 290,00 0,00

5,8

 

Оценката за глобалното производство на царевица през 2020/21 година беше повишена от експертите с 0,2%, като се очаква да достигне до милиард и 172 млн. тона, с което ще продължи да изостава от очакваното потребление с 3 млн. тона. Прогнозата за търговията е оставена на ниво о 175 млн. тона, а оценката за крайните запаси от царевица е повишена с почти 3 процента до 296 млн. тона.

Основни данни за производство, потребление и търговия на царевица

В света Прогноза за юни за 2020/21 в млн. т % изменение спрямо май за 2020/21 г % изменение спрямо 19/20
Производство

1172,00

0,26

4,8

Търговия 175,00 0,00

4,2

Потребление 1175,00 -0,17

2,7

Крайни запаси 296,00

2,78

0,3