неделя, септември 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаМЗХ

Индикативен график за субсидиите 2022 от МЗм (обновена)

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2022 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

Индикативен график Субсидии 2022

Индикативен график за субсидиите 2022 от МЗм (обновена)

 

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2019 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК 2019

Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

От фонд „Земеделие” най-накрая публикуваха графика за директните плащания през 2019 година.

 • 20- 30 март– преразпределители плащания :
 • 10– 30 април– субсидии за производителни на плодове и зеленчуци;
 • 10– 30 април– зелени плащания;
 • 20– 30 април– субсидии за протеинови култури;
 • 20– 30 април– плащания по схемата за тютюнопроизводителите;
 • 20-30 май– окончателни плащания по СЕПП;
 • 10-20 юни-плащания към памукопроизводителите;
 • 10-20 май– плащания за млади фермери;
 • 20-20 юни– плащания за дребни земеделски производители;
 • 20 март- 30 юни– агроекологични плащания;
 • 20 май-30 юни– биоземеделие;
 • 1-10 май-плащания по НАТУРА;
 • 1-10 юни-плащания за необлагодетелствани райони