петък, януари 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаМЗХ

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2019 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГИндикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ
47.7ХилядиЧетения
NivaBG.com

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2019 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК 2019

Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

От фонд „Земеделие” най-накрая публикуваха графика за директните плащания през 2019 година.

 • 20- 30 март– преразпределители плащания :
 • 10– 30 април– субсидии за производителни на плодове и зеленчуци;
 • 10– 30 април– зелени плащания;
 • 20– 30 април– субсидии за протеинови култури;
 • 20– 30 април– плащания по схемата за тютюнопроизводителите;
 • 20-30 май– окончателни плащания по СЕПП;
 • 10-20 юни-плащания към памукопроизводителите;
 • 10-20 май– плащания за млади фермери;
 • 20-20 юни– плащания за дребни земеделски производители;
 • 20 март- 30 юни– агроекологични плащания;
 • 20 май-30 юни– биоземеделие;
 • 1-10 май-плащания по НАТУРА;
 • 1-10 юни-плащания за необлагодетелствани райони
NivaBG.com