събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаМЗХ

Индикативен график за субсидиите 2022 от МЗм (обновена)

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2022/2023 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

Индикативен график Субсидии 2022

Индикативен график за субсидиите 2022 от МЗм (информацията се обновява постоянно)

 

Индикативен график за субсидиите 2022 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2023 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

 

Национален план за възстановяване и устойчивост 2022 – 2023

 

От фонд „Земеделие” най-накрая публикуваха графика за директните плащания през 2019 година.
 • 20- 30 март– преразпределители плащания :
 • 10– 30 април– субсидии за производителни на плодове и зеленчуци;
 • 10– 30 април– зелени плащания;
 • 20– 30 април– субсидии за протеинови култури;
 • 20– 30 април– плащания по схемата за тютюнопроизводителите;
 • 20-30 май– окончателни плащания по СЕПП;
 • 10-20 юни-плащания към памукопроизводителите;
 • 10-20 май– плащания за млади фермери;
 • 20-20 юни– плащания за дребни земеделски производители;
 • 20 март- 30 юни– агроекологични плащания;
 • 20 май-30 юни– биоземеделие;
 • 1-10 май-плащания по НАТУРА;
 • 1-10 юни-плащания за необлагодетелствани райони