понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаМЗХ

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2019 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

7.65ХилядиЧетения
NivaBG.com

Индикативен график за субсидиите 2019 от МЗХГ

Кога ще се изплащат субсидии и помощи през 2019 година. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК 2019

Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.