събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Индикаторите за хранителните отпадъци вече се отчитат в системата за мониторинг на биоикономикта

Страните от ЕС генерират близо 88 тона хранителни отпадъци годишно

Изменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения облекчават кИзменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения облекчават к

Различните индикатори за отпадъците от храни вече се отчитат от системата за мониторинг на биоикономиката, съобщава Ag-Press.eu. За да се контролира обема на хранителните отпадъци Европейската служба по мониторинг е разработила хармонизирана система за мониторинг, чрез която количествата на изхвърляните храни се определят вече на ниво държава, позволявайки да се сравнят количествата изхвърляни храни в отделните страни. Както е известно годишно в ЕС се изхвърлят около 88 тона храна, като на ниво ЕС и в цялата верига на доставки, групите храни, които произвеждат най-голямо количество хранителни отпадъци като цяло, са зеленчуци, плодове и зърнени храни.

Разработеният модел изчислява отпадъците, генерирани на всяка стъпка от веригата на доставки и по групи храни. Индикаторът за отпадъци от храна може да подпомогне проследяването на напредъка към целта на ЕС да намали наполовина хранителните отпадъци на глава от населението на нивата на дребно и потребителите до 2030 г.

Системата за мониторинг на биоикономиката на ЕС показва хранителните отпадъци по веригата на доставки и по категории храни и е представена на ниво държава -членка. Сред новите показатели, които ще се следят чре системата за мониторинг са добивът на реколтата, Степента на рециклиране на битовите отпадъци и Дял на възобновяемите енергийни източници за транспорт, електричество и отопление и охлаждане.

Хранителните отпадъци са определени като една от приоритетните области на Плана за действие за кръгова икономика и Стратегията от фермата до масата на Европейската комисия, и двата важни компонента на европейската зелена сделка.