неделя, септември 25, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Иновативна система подпомага прецизното напояване в германските ферми

Фермерите получават с нейна помощ точна информация за необходимостта от напояване

Иновациите и прецизното земеделие вървят ръка за ръка в редица европейски страни, които показаха с нагледни примери как това се случва практически и води не само до улесняване работата на полето, но и до въвеждане на различни технологии, с чиято помощ селскостопанската дейност става по-устойчива, а като краен резултат спестява време, човешки и финансови ресурси. Форумът за цифрово земеделие „2gether 4 Strong Digital Agriculture“ се организира от Института за агростратегии и иновации между 18 и 20 април , и в него участват представители на 15 страни, които споделят натрупания опит  и нивото на дигитализация на селското стопанство  до която са достигнали.

Един от тези примери за прилагане на иновативни практики в земеделието представи организационна група от Германия, където се прилага специална система за контрол на напояването при зърнените култури в региони с негативни климатични условия и високи температури, които водят до удължаване на стопанския сезон.

Контролът се осъществява с помощта на специални дъждовални  системи с кръгово движение , които се настройват според степента на водопопиваемост на почвите. Системата може да работи автономно за отделни парцели или общо, като освен нивото на водопопиваемостта взема впредвид и степента  на ерозия на различните почви. Тази система може да се ползва за площи с размер от 15 до 50 хектара, като размера на инвестицията в нея зависи от това, дали земеделските производители са избрали автономни системи за контрол или обща за цялата площ. С нейна помощ фермерът получава точна информация за това кой парцел кога има нужда от напояване като има възможност да анализира най-различни показатели като в алгоритъма за изчисление на необходимостта от напояване влизат  различни параметри като например температура на зърното.