вторник, юни 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Неприятели по пшеницата

Инсектициди в пшеница

Инсектициди, регистрирани в пшеница

Брашнен бръмбар

ТАЛИЗМА УЛ

Вредна житна дървеница

МОСПИЛАН 20 СП
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС
МАВРИК 2 Ф
ИНАЗУМА
ЕВУР 2 Ф

Галици

ДЕЦИС 100 ЕК

Дървеници

ДЕКА ЕК
ДЕСИЖЪН
ПОЛЕЦИ
ДЕНА ЕК
ДЕША ЕК
ДЕЛТИН
МЕТЕОР

Житна гъгрица

ТАЛИЗМА УЛ

Житна листозавивачка

ЦИТРИН МАКС
ПОЛИ 500 ЕК
ДЕЦИС 100 ЕК
ЦИПЕРТ 500 ЕК
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК

Житна муха

СИГНАЛ 300 ЕС

Житни дървеници

СИВАНТО ЕНЕРДЖИ

Западен коренов царевичен червей

МЕТЕОР

Зърнов бръмбар

ТАЛИЗМА УЛ

Зърнояди

ТАЛИЗМА УЛ

Коренова муха

ФОРС 20 КС

Листни въшки

ДЕША ЕК
ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК
МЕТЕОР
ДЕНА ЕК
ЦИПЕРФОР 100 ЕВ
ДЕЛТИН
ТЕПЕКИ
ЦАЙПЕР 10 ЕК
ШЕРПА 100 ЕВ
МОСПИЛАН 20 СП
АФИНТО
АФИКАР 100 ЕК
ХИНОДЕ
ЛАМДЕКС ЕКСТРА
ЦИКЛОН 100 ЕВ
ДЕКА ЕК
ЦИПЕРФОР 100 ЕК
ДЕСИЖЪН
ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК
ИНАЗУМА
ЦИТРИН МАКС
ПОЛЕЦИПОЛИ 500 ЕК
ЦИКЛОН 10 ЕК
ДЕЦИС 100 ЕК
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
ЦИПЕРТ 500 ЕК
ШЕРПА 100 ЕК
АФИКАР 100 ЕВ

Листоминиращи мухи

ДЕЦИС 100 ЕК

Майски бръмбар

ФОРС® ЕВО

Молец по сушените плодове

ТАЛИЗМА УЛ

Мухи

ФОРС® ЕВО

Нощенки

ЛАМДЕКС ЕКСТРА
ДЕКА ЕК
ДЕСИЖЪН
ПОЛЕЦИ
ДЕНА ЕК
ДЕША ЕК
МЕТЕОР
ДЕЛТИН

Обикновен житен бегач

МОСПИЛАН 20 СП
ДЕЦИС 100 ЕК
АУСТРАЛ ПЛЮС
ФОРС 20 КС

Обикновена житна пиявица

МОСПИЛАН 20 СП
ИНАЗУМА
ЕВУР 2 Ф
МАВРИК 2 Ф
КАРАТЕ ЗЕОН 5 КС

Овесена листна въшка

ДЕЦИС 100 ЕК
СИВАНТО ЕНЕРДЖИ

Оризова гъгрица

ТАЛИЗМА УЛ

Пиявици

СИВАНТО ЕНЕРДЖИ

Плесенен акар

ТАЛИЗМА УЛ

Подгризваща нощенка

ДЕЦИС 100 ЕК

Пшеничен трипс

МЕТЕОР

Ръждивочервен брашнен бръмбар

ТАЛИЗМА УЛ

Сив червей

ШЕРПА 100 ЕВ
АФИКАР 100 ЕВ
ЦИКЛОН 100 ЕВ
ЦИПЕРФОР 100 ЕВ

Складови неприятели

ТАЛИЗМА ЕК

Суринамски брашнояд

ТАЛИЗМА УЛ

Телени червеи

МИКРОСЕД ГЕО
АУСТРАЛ ПЛЮС
ФОРС® ЕВО
ФОРС 20 КС
СИГНАЛ 300 ЕС
СОБЕК ЪП

Трипси

ДЕКА ЕК
ДЕСИЖЪН
ПОЛЕЦИ
ДЕНА ЕК
ДЕША ЕК
ДЕЛТИН

Хесенска муха

МОСПИЛАН 20 СП

Царевичен стъблопробивач

МЕТЕОР

Шведска муха

МОСПИЛАН 20 СП