вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Интерактивно табло за мониторинг на целите на ОСП пусна ЕК

Новата методика за контрол на храните ще влезе в сила от 2018 г.Новата методика за контрол на храните ще влезе в сила от 2018 г.

. Чрез него потребителите могат да разберат например за планирания брой млади фермери, подкрепени от ОСП във всяка държава от ЕС за периода до 2027 година., дела на земеделската площ, подкрепена от ОСП за биологично земеделие, или броя на ферми, които се възползват от подкрепата за цифрови земеделски технологии. Търсенето може да се извърши по държава или по цел.

 

Държавите от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове за ОСП от 1 януари 2023 г., за да осигурят подкрепа за доходите на земеделските производители и да ги подкрепят в прехода към устойчиво производство. Всеки план съчетава широк набор от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на съответната държава от ЕС. Тези интервенции дават осезаеми резултати по отношение на целите на ниво ЕС, като същевременно допринасят за амбициите на Европейския зелен пакт.

Законодателството за ОСП включва 44 „показателя за резултат“, свързани с конкретни цели. Например, за да се оцени дали планът за ОСП е бил успешен в привличането и поддържането на млади фермери, поставената и преразгледана цел ще бъде броят на младите фермери, които се възползват от подкрепата за създаване от ОСП през 2023-27 г. П ще покаже дали ОСП върви по план. Това ще става публично и по прозрачен начин благодарение на онлайн таблото за управление.