събота, май 30, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ирак ще търси подкрепа на български аграрни специалисти

Двете страни ще търсят възраждане на взаимното научно сътрудничество

Ирак ще търси подкрепа на български учени и аграрни  специалисти за проучване на заблатените територии в южната част на страната, обявени от ЮНЕСКО за част от природното наследство. Това е станало ясно по време на среща между председателя на ССА проф. Мартин Банов и  пълномощния министър  на Ирак у нас г-н Джасим Нима Мусауил. Освен това Ирак проявява интерес към българския опит в различни сфери на земеделието като подобряване на на почвите и почвеното плодородие, борбата срещу опустиняването и засоляването. Друг аспект от сътрудничеството ще е разработването  на напоителни системи  чрез ефективни научни постижения и практики в отраслите растениевъдство и  животновъдство както  и сектора биотехнологии.

NivaBG.com