понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Изисквания за допустимост на животните за подпомагане по схемата за млечни крави

По схемата могат да кандидатстват животновъди отглеждащи 10 и повече крави

За да са допустими за подпомагане по тази схема, животните трябва да са индентифицирани с ушни марки, да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните и да имат отбелязано предназначение за мляко. Освен  това кравите трябва да имат индивидуален паспорт и да са вписани в регистъра за животните. За подпомагане могат да кандидатстват всички животновъди отглеждащи 10 и повече млечни крави. Млечни крави са кравите на възраст над 24 месеца, които в системата за индентификация и контрол  са вписани с предназначение за производство на мляко. Фермерите трябва да задържат броя на животните до 80 дни след деня, в който са били заявени за подпомагане. За Кампания 2018 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август  2018 г. при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления.