сряда, април 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ИЗК „Марица“ стартира изграждането на Център по растителна системна биологоия и биотехнологии

ЦРСББ има амбиция да заеме водещата позиция в областта на растителните науки в региона и Европа.

Нов цетър по растителна и системна биология и биотехнологии ще се изгради в Пловдив

по проект, изпълняван от Институт за земеделски култури „Марица“, съобщават от там. Първа копка както и встъпителна пресконференция ще се проведат на 16 юли.

Целта на новата структура ще е превръщане фундаменталните научни
изследвания в устойчиви био-базирани технологии.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Основната цел на проект ПлантаСИСТ е създаването на Център по Растителна
Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ. Центърът е подкрепен от българските и немските партньори по проект ПлантаСИСТ –Институт по Молекулярна Биология и Биотехнология (ИМББ), Пловдив; Институт по Проект ПлантаСИСТ е финансиран от Програма за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020. ЦРСББ има амбиция да заеме водещата позиция в областта на растителните науки в региона
и Европа.

За целта ще бъдат използвани авангардни техники в областта на функционалната
геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установяват регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса, както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намират пазарно приложение.

Новият комплекс ще включва административен корпус с офиси, семинарни зали и
аудитория; лабораторен корпус с прилежащи специализирани помещения, както и две
високотехнологични оранжерии.