понеделник, февруари 17, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Изкупвачите на мляко до дни регистрират договорите си онлайн

ДФ „Земеделие“ работи активно за дигитализацията на всички системи

Първите два проекта са за прилагащи регламенти за частно складиране за масло и за частно складиране за обезмаслено мляко на прахПървите два проекта са за прилагащи регламенти за частно складиране за масло и за частно складиране за обезмаслено мляко на прах
923Четения
NivaBG.com

До дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съгласно Наредба №1. Това ще става чрез подаване на електронни заявления в специално разработената за това Система за електронни услуги, която ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“.

които администрира. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за земеделските стопани и агробизнеса и ще облекчи както работата им, така и задълженията.

В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Временното преустановяване на регистрацията се налага поради технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК и завършване на последния етап от връзката му със Системата за електронни услуги за сектор „Мляко“.

Виктор Павлов