събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Изплащат допълнителното преразпределително подпомагане по доходите за устойчивост до края на март

До края на месеца ще бъде преведено и допълнителното преразпределително подпомагане по доходите за устойчивост. Това съобщи Георги Тахов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ по време на откриването на Десетата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ.

Общият размер на плащанията, постъпили към фермерите през 2023 г., е над 3 млрд. лв. (3 092 738 896 лева) по различни схеми и мерки, които администрира. Само от началото на тази година сме платили над 270 млн. лева, като по директни плащания за Кампания 2023 г. цифрата нараства на 850 лв. лв. До края на месеца ще бъде преведено и допълнителното преразпределително подпомагане по доходите за устойчивост.

Тахов съобщи, че по двете отворени процедури за прием по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – Инвестиции в технологична и екологична модернизация, както и Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци са подадени над 4000 проекта с обща стойност на заявената помощ над 1,8 милиарда лева. Това е и най-големият брой проекти, който ДФЗ трябва да обработи в кратки срокове.

Над 600 експерти от централното управление на ДФЗ и от страната са включени в обработката на документите, стана ясно от изпълнителния директор на ДФЗ.

“В момента се извършва оценка на допустимостта на кандидатите. Изпратени първите уведомителни писма за неточности, след което ще преминем към финализиране на обработката и приключване на оценката на проектите. В края на месец април трябва да бъдат сключени договорите”, коментира още Георги Тахов.

“Анализ на база заявените от кандидатите по първата процедура от НПВУ – Инвестиции в технологична и екологична модернизация, установява, че наличният финансов ресурс би бил достатъчен за финансиране на проекти с или над 60 точки. След като бъдат извършени всички проверки за допустимост на кандидатите и заявените за тях разходи и точки, съгласно критериите, бюджетът може би ще достигне за кандидати под тези точки. По отношение на приема на процедурата

Центровете за подготовка на предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци предварителните данни сочат, че наличният бюджет би бил достатъчен за финансиране на проекти, които са получили над 22 точки по критериите за подбор“, каза още Тахов.

Виктор Павлов