сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
С помощта се покриват направени разходи или пропуснати приходи
ПРСР 2014-2020

Изплащат субсидии за хуманно отношение към птиците

С помощта се покриват направени разходи или пропуснати приходи

ДФ „Земеделие“ преведе над 18 000 000 лв. на 111 птицевъди

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците  по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. ДФ „Земеделие“ преведе над 18 000 000 лв. на 111 птицевъди. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв.

Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките по схемата за период от най-малко 5 години.

NivaBG.com
Виктор Павлов