неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Изплатиха 5,3 млн. лв. за дребни земеделски стопани

Подпомогнати са 5168 кандидати

369Четения
Държавен фонд “Земеделие” преведе 5,3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, подали заявления за Кампания 2017, съобщиха от институцията.
Подпомогнати са  бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. Те трябва да поддържат до 2020 г. най-малко толкова допустими площи – като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. За целта са длъжни да потвърждават участието по схемата всяка година през петгодишния период на нейното действие, като подават общо заявление за директни плащания.
Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро. Кандидатите по схемата са освободени както от изпълнението на зелените изисквания, така и от контрола за кръстосано съответствие.
Виктор Павлов